កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំលើដែនបុរីមកទស្សនាទាំងប្រុសស្រីបើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាតសុវត្ថិភាពគ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អរមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់បរទេសអបអរសាទរជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរយើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្មឲ្យចេះញញឹមយើងឆ្លាក់រូបអ្នកដាក់ក្នុងបេះដូងភាសាខ្មែរទឹកចិត្តខ្មែរមុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អរស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ
Happy to see you here Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរ ទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំ លើដែនបុរី មកទស្សនា ទាំងប្រុសស្រី បើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាត សុវត្ថិភាព គ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អ រមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់ បរទេសអបអរសាទរ ជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរ យើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្ម ឲ្យចេះញញឹម យើងឆ្លាក់រូបអ្នក ដាក់ក្នុងបេះដូង ភាសាខ្មែរ ទឹកចិត្តខ្មែរ មុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អ រស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា

ហួឡាវី

Hour Lavy Collection

1.មួយរាត្រីនឹកតែអូន
2.ពីរម៉ាត់យ៉ាងខ្លី
3.អាលីន
4.អាណែតមាសបង
5.អក្ខរាចារទៅស្រី
6.អាល័យក្លិនអូន
7.Back in Cambodia
8.បែភ័ត្រមកអូន
9.បាត់អូន
10.បងខំស្កាត់រក
11.បងខុសហើយ
12.បងពេញចិត្តជានិច្ច
13.បងសុំស្នេហ៍ស្រី
14.បុប្ផាក្រុងបារីស
15.ជំនោរព្រាត់ស្នេហ៍
16.ដើមពោធិ៍តាខ្លែង
17.ហួសនឹងស្តាយ
18.កេសរ
19.ឡាញីដួងចិត្ត
20.នេះគឺកម្មអូន
21.អូននៅពីក្មេង
22.អោយបងសុំស្រលាញ់ផង
23.រំដួល៨មុំ
24.រំដួលស្ទឹងមានជ័យ
25.សាប៊្រីណាមាសបង
26.សែនអាល័យ
27.ស្គាល់តែក្លិនមិនបានខ្លួន
28.ស្នេហ៍ឋិតលើចិត្ត
29.Snow
30.ស្ពានយោលអំពែភ្នំ
31.ទឹកហូរ
32.ទណ្ឌកម្មស្នេហា
33.Hello Darling
34.កាត់ចិត្តទាំងអាល័យ
35.នេះគឺកម្មអូន
36.វិលវិញអូន
37.Darika
DOWNLOAD 1 DOWNLOAD 2 DOWNLOAD 3

No comments:

Post a Comment

Khmer Happiness

Related Posts with Thumbnails