កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំលើដែនបុរីមកទស្សនាទាំងប្រុសស្រីបើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាតសុវត្ថិភាពគ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អរមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់បរទេសអបអរសាទរជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរយើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្មឲ្យចេះញញឹមយើងឆ្លាក់រូបអ្នកដាក់ក្នុងបេះដូងភាសាខ្មែរទឹកចិត្តខ្មែរមុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អរស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ
Happy to see you here Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរ ទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំ លើដែនបុរី មកទស្សនា ទាំងប្រុសស្រី បើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាត សុវត្ថិភាព គ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អ រមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់ បរទេសអបអរសាទរ ជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរ យើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្ម ឲ្យចេះញញឹម យើងឆ្លាក់រូបអ្នក ដាក់ក្នុងបេះដូង ភាសាខ្មែរ ទឹកចិត្តខ្មែរ មុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អ រស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា

EK SIDE

01-neuk kheunh tang oss
02-s-ek leung bong lea
03-rumduol srok mong
04-Samraek satt kreal
05-បុបា្ផកោះកែវ
06-ប្រណីឬខឹង
07-ចន្ទរះចុងខ្នើត
08-រាត្រីមាត់ទឹក
09-ស្រាល្វីងពេញកែវ
10-បងនៅតែស្នេហ៍
11-ខ្យល់សមុទ្រ
12-ស្រមោលអក្ខរា
13-ឬមួយអូនខឹង
14-ស្រឡាញ់ស្រីស្លៀកខ្លី
15-បេះដូងពិការ
16-ជួបគ្នាលើឆ្នេរ
17-វិលវិញនួនល្អង
18-ខ្ញុំរង់ចាំ
19-ចំណោទស្នេហា
20-អូនស្មានខុសហើយ
21-អូនភស្តា
22-លោហិតវាសនា
23-ក្រឡាហោមគង់
24-អនិច្ចាស្នេហ៍ខ្ញុំ
25-ឆាឆាឆ្នាំថ្មី
26-បុប្ផាក្បាលជ្រោយ
27-វិញ្ញាណនាងបុស្បា
28-សុរិយាមាសបង
29-ញញឹម
30-នឹកសង្ឃឹមជានិច្ច
31-ស្នេហាម៉ាក់ថឺង
32-ផ្ញើស្នេហ៍ជូនអូន
33-ក្លិនអើយ
34-ពិបាកឃ្វាលចិត្តស្រី
35-ស្រស់ស្រីស្រងាំ
36-ភក្តីស្រីអ្នកចំការ
37-សារិកាកែវ
38-ស្នេហ៍ស្រីង៉ក់ងរ
39-ហាស្លាក់ខ្ជាក់ស្លែង
40-ពេលដែលអូនឃ្លាតទៅ
41-លាទាំងទឹកភ្នែក
42-ជើងមេឃពណ៌ស្វាយ
43-ឧត្តមដួងចិត្ត
44-សក់ក្រង
1.Download 2.Download 3.Download 4.Download 5.Download

1 comment:

Khmer Happiness

Related Posts with Thumbnails