កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំលើដែនបុរីមកទស្សនាទាំងប្រុសស្រីបើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាតសុវត្ថិភាពគ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អរមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់បរទេសអបអរសាទរជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរយើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្មឲ្យចេះញញឹមយើងឆ្លាក់រូបអ្នកដាក់ក្នុងបេះដូងភាសាខ្មែរទឹកចិត្តខ្មែរមុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អរស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ
Happy to see you here Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរ ទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំ លើដែនបុរី មកទស្សនា ទាំងប្រុសស្រី បើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាត សុវត្ថិភាព គ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អ រមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់ បរទេសអបអរសាទរ ជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរ យើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្ម ឲ្យចេះញញឹម យើងឆ្លាក់រូបអ្នក ដាក់ក្នុងបេះដូង ភាសាខ្មែរ ទឹកចិត្តខ្មែរ មុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អ រស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា

CLASSIC CD

Classic VOL 18 ម៉ែប្រពន្ធ ម៉ែប្រចណ្ឌ

ចំណងជើង៖
០១ - ស្អប់ខ្លួនឯង ( សុគន្ធ អារីយ៉ា )
០២ - ម៉ែប្រពន្ធ ម៉ែប្រចណ្ឌ ( បូរី )
០៣ - លោកប្តីកំហូច ( សុគន្ធ អារីយ៉ា )
០៤ - ល្មមហើយលោកប្តី ( សុគន្ធ អារីយ៉ា )
០៥ - ជ្រុលចិត្តមានថ្មីអ្វីៗក៏ត្រូវបញ្ចប់ ( អារីយ៉ា - បូរី )
០៦ - ផ្ញើរសង្សារផង ( សុគន្ធ អារីយ៉ា )
០៧ - ចន្ទមួយចំណិត ( សុគន្ធ អារីយ៉ា )
០៨ - ទឹកភ្នែកស្នេហ៍ ( សុគន្ធ អារីយ៉ា )
០៩ - One Love ( សុគន្ធ អារីយ៉ា )

Tracklists:
01 - Saob khloun eng ( Sokun Ariya )
02 - Mee pr pon mee pr chan ( Borey )
03 - Lok pdey kom hoch ( Sokun Ariya )
04 - Lamom heuy lok pdey ( Sokun Ariya )
05 - Chrol chit mean thmey avey avey kor trov banh chob ( Ariya - Borey )
06 - Phnher songsa phong ( Sokun Ariya )
07 - Chan 1 chomnet ( Sokun Ariya )
08 - Teok pnek sne ( Sokun Ariya )
09 - One love ( Sokun Ariya )
Download

CLASSIC VOL 17 Hight Class

ចំណងជើង៖
០១ - Change បេះដូង copy
០២ - នារីខូចចិត្ត
០៣ - I know you want me
០៤ - រាំលេងធុងបាសឆ្នាំ២០១០
០៥ - ប្រពន្ធខ្ញុំសុំលែង
០៦ - ស្នេហ៍ឡើងស៊េរី
០៧ - ស្នេហ៍ខុសកាលីប
០៨ - ចាញ់បោកស្រីស្អាត
០៩ - បុប្ផាស្រុកលើ
១០ - ក្រមុំចាស់ឡូយឆាយ

Tracklists:
01 - Change besdong copy
02 - Neary khoch chit
03 - I know you want me
04 - Roim leng thongbass chnam 2010
05 - Pr pon khjom som leng
06 - Sne loeung series
07 - Sne khos kalib
08 - Chanh bouk srey sa art
09 - Bopha srok ler
10 - Kr mom chas loy chay

Download

CLASSIC VOL 16 មិត្តខ្ញុំ

ចំណងជើង៖
០១ - មិត្តខ្ញុំ ( COCO )
០២ - ស្នេហ៍ជ្រុះដល់ដី ( COCO )
០៣ - ខ្ញុំស្រលាញ់គេហើយ ( COCO )
០៤ - កុលាបស្នេហ៍ ( LYLY )
០៥ - តូចចិត្ត ( LYLY )
០៦ - បេះដូងអូនមួយ ( LYLY )
០៧ - អូនយំដល់ណា ( បញ្ញាសិទ្ធិ )
០៨ - មកជួយចាប់ដោះផង ( Hight Class )
០៩ - ម៉ែអោយមានប្តី ( Hight Class )
១០ - ចាស់ហើយមិនចាស់ ( Hight Class )

Tracklists:
01 - Mit khjom ( COCO )
02 - Sne chrus dol dey ( COCO )
03 - Khjom sr lanh ke heuy ( COCO )
04 - Kolab sne ( LYLY )
05 - Toch chit ( LYLY )
06 - Besdong oun 1 ( LYLY )
07 - Oun yom dol na ( Panhasith )
08 - Mok chouy chab dos phong ( Hight Class )
09 - Mee oy mean pdey ( Hight Class )
10 - Chas heuy min chas ( Hight Class )
Download

Classic Vol 15 ( សុគន្ធ អារីយ៉ា សុទ្ធSokun Ariya Only )

ចំណងជើង៖
០១ - ឈប់បារម្ភពីស្រី
០២ - អោយអូនសុំទោស
០៣ - អូនយកប្តីបារាំង
០៤ - ស្នេហ៍យើងលែងមានឳកាសហើយ
០៥ - អូនជានារីដែលបាត់បង់ស្នេហ៍
០៦ - ខូចចិត្តដែលស្រលាញ់មនុស្សខុស
០៧ - បងលក់ក្របីមេ
០៨ - មនុស្សប្រុសដូចគ្នា
០៩ - បើបងនៅប៉ោឡែ
១០ - វិលជួសពាក្យស្តាយ
១១ - មុខបងដូចកូរ៉េ

Tracklist:
Chhob barom pi srey
Oy oun somtos
Oun yok pdey barang
Sne yerng leng mean orkas heuy
Oun chea neary del bat bong sne
Khoch chit del sr lanh mnus khos
Bong louk kr bey me
Mnus pros doch knea
Ber bong nov por le
Vil chous peak sday
Mok bong doch Korea
Download

Classic CD vol. 14
01 chuer te tha bong sneh own
02 songsa khom khlay jre nsk mean huey
03 own louch soluch khnree
04 sreay kleeng klay
05 phosh logong
06 bong min khorl
07 som soluch sreay ka lip
08 wait time minute
09 het arevie own yum
10 kom tuk own chear sreay logong
11 khmean songkherm
12 phoush best dong
13 chab die brek khnear
14 cher chab mok bontob own
15 mean sit trim tee chear songsa own
Dowload

Classic CD vol. 13

01 sneh kun hear mab luk chab houy
02 chouy chab chor
03 i known U want me
04 kor mom chash louy chay
05 chah bork sreay saat
06 sneh kom bongkom
07 best dong komloss cambodia
08 dork chet chob care
09 kmean luy mouy riel
10 ka ling
download

Classic CD vol. 12
Download

Classic CD vol. 11
Download

Classic CD vol. 10

1. Kre Bat Snae
2. Teuk Phnek Koun Peal
3. Kam Pea Snae
4. Mehk Lum-eang
5. Som Khnery Oun Kery
6. Chet Tor Su
7. Khlach Slap Snae Oun
8. Snae-ha Mean Ahvey Somkhan
9. Thngai Chheir Chab
10. Bong Chea Mnus Pros Kor Mean Besdoung
Download

Classic CD vol. 9
1. 5,000 Dollars (Ariya)
2. Het Phal Khlas Del Oun Kuor Tae Deung (Ariya)
3. Cham-lery Mun Baek (Karona)
4. Bong Chea Boros Heng Soy (Karona)
5. Met Khnong Ney Snae (Sasa)
6. Min Arch Thoy Kroy (Sasa)
7. Snae-ha Runtas Banh (Tina)
8. Aos Snae Khbae Pran (Tina)
9. Khmean Peak Soak Sday (Ariya)
10. Sanha-bat Khouch Chet (Karona)
11. Kour Snae Chai Don (Karona)
12. Roum Chet Dermbey Selapak (Karona)

No comments:

Post a Comment

Khmer Happiness

Related Posts with Thumbnails