កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំលើដែនបុរីមកទស្សនាទាំងប្រុសស្រីបើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាតសុវត្ថិភាពគ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អរមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់បរទេសអបអរសាទរជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរយើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្មឲ្យចេះញញឹមយើងឆ្លាក់រូបអ្នកដាក់ក្នុងបេះដូងភាសាខ្មែរទឹកចិត្តខ្មែរមុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អរស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ
Happy to see you here Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរ ទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំ លើដែនបុរី មកទស្សនា ទាំងប្រុសស្រី បើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាត សុវត្ថិភាព គ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អ រមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់ បរទេសអបអរសាទរ ជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរ យើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្ម ឲ្យចេះញញឹម យើងឆ្លាក់រូបអ្នក ដាក់ក្នុងបេះដូង ភាសាខ្មែរ ទឹកចិត្តខ្មែរ មុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អ រស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា

TOP MAN CD

TOP MAN VOL 03 សង្ហាមិនដល់គេ

Date Release : 09.Nov.2010
File Type : MP3
Bitrate : 192Kbps
Frequency : 44100Hz
Channel : Stereo
In Archive : Zip
Size : 61 MB


ចំណងជើង៖
០១ - សង្ហាមិនដល់គេ / សំបូរ
០២ - បានត្រឹមមើលបងឈឺចាប់ / ថារី
០៣ - ថ្ងៃណាអូនឈប់យំ / សំបូរ
០៤ - ថ្ងៃស្នេហ៍ ថ្ងៃក្បត់ / ថារី
០៥ - ទឹកចិត្តអូន / សំបូរ
០៦ - រក្សាចិត្តស្មោះត្រឹមអូនបានទេ? / កាលីតូ
០៧ - បេះដូងរអ៊ូ / កាលីតូ
០៨ - កុំគិតពីអូនទៀត / ថារី
០៩ - បានត្រឹមសោកសៅ / កាលីតូ
១០ - បើមិនរៀបការម្តេចអោយត្រៀម / ស្រឿន
១១ - បាត់ម្ចាស់ស្រែ / ស្រឿន
Download

TM CD vol. 2
01.Reang Jal heoy
02.mei dai kbot chet
03.tak si ka lib
04.nek pel na kor yub
05.nei sai oun chou chet pros jas
06.lob kour
07.jong tver chea song sa oun
08.choubk knea chrout srouv
09.ma nus la or men jes smos
10.som tver ang ka rak
11.chob yub tov oun
12.bat pro pun
13.mean kro mom mouy
14.song sa kmean kou
15.kro mom pro sa preach vihear

download

TM CD vol. 1
01.lung terb ke kbot
02.chob yub tov oun
03.Douch chkout
04.tour smos doal trov oun kbot
05.chob boak bong tov
06.yerng boak knea heoy
07.mort tek nek snae
08.chom boak kom sot nek oun
09.krea tae chong brab tha
10.kleat srok nek mdai

Download

No comments:

Post a Comment

Khmer Happiness

Related Posts with Thumbnails