កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំលើដែនបុរីមកទស្សនាទាំងប្រុសស្រីបើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាតសុវត្ថិភាពគ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អរមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់បរទេសអបអរសាទរជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរយើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្មឲ្យចេះញញឹមយើងឆ្លាក់រូបអ្នកដាក់ក្នុងបេះដូងភាសាខ្មែរទឹកចិត្តខ្មែរមុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អរស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ
Happy to see you here Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរ ទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំ លើដែនបុរី មកទស្សនា ទាំងប្រុសស្រី បើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាត សុវត្ថិភាព គ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អ រមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់ បរទេសអបអរសាទរ ជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរ យើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្ម ឲ្យចេះញញឹម យើងឆ្លាក់រូបអ្នក ដាក់ក្នុងបេះដូង ភាសាខ្មែរ ទឹកចិត្តខ្មែរ មុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អ រស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.443

Tracklist::

01. ជួនពរឪ្យខ្លួនឯងឆាប់បំភ្លេចអូន - Nop Payarith
02. ចាំបងមានថ្មីចាំបែកពីអូន - Pich Sophea
03. បែកពីអូនមិនមែនបងមានថ្មី - Preab Sovath
04. ព្រោះគេអូនធ្វើបាបបង - Nop Payarith
05. កុំទ្រាំស្នេហ៍បងបើបេះដូងអូនមិនទាន់ភ្លេចគេ - Preab Sovath
06. បើអូនស្លាប់តើអូនអាណិតទេ?- Pich Sophea
07. មើលរំលងការឈឺចាប់អូន - Nop Payarith
08. ស្រលាញ់បងកំដរការឈឺចាប់ - Pich Sophea
09. ធ្វើមនុស្សស្មោះដើម្បីអូន - Preab Sovath
10. មិនអាចបង្រៀនអូនអោយស្មោះបាន - Nop Payarith

Downlaod

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.442

Tracklist::

01. Bong pros del oun saob (Sapoun Midada (Sapoun Midada))
02. Tngai kroy call tov ban te (Sokun Kanha)
03. Het avey srolanh ke te min srolanh bong (Sapoun Midada)
04. Pros sot te doch knea (Sokun Kanha)
05. Neset choub sne (Sapoun Midada)
06. Choub knea min ban (Pich Sophea)
07. Het avey min ach sne oun doch tngai bong phdeom (Sokun Kanha)
08. Chhob nik ke tov (Sapoun Midada)
09. Somnompor neary khoch chit (Pich Sophea)
10. Srolanh bong kmean tngai saob (Pich Sophea)

Downlaod

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.441

Tracklist::

01. សង្សារចាស់ Call មក - សុវណ្ណរាជ & នីសា
02. ចាំសង្សារ - សុគន្ធ នីសា
03. កុំរំលឹកសង្សារចាស់ - ឆន សុវណ្ណរាជ
04. ស្អប់ - សុគន្ធ នីសា
05. កម្លាំងចិត្តបេះដូងខ្មែរ - ឆន សុវណ្ណរាជ
06. ស្នេហ៍បរាជ័យ - សុគន្ធ នីសា
07. មេឃឯកា - ឆន សុវណ្ណរាជ
08. អូននិងមិត្តបង មួយណាសំខាន់ជាង - សុគន្ធ នីសា
09. ស្រឡាញ់បងតែម្នាក់ តើបានអត់? - ឆន សុវណ្ណរាជ
10. បេះដូងមួយមិនអាចមាន២នាក់ - សុគន្ធ នីសា

01.Songsa chas call mok (Reach ft. Nisa)
02.Cham songsa (Sokun Nisa)
03.Kom romleok songsa chas (Chhorn Sovanreach)
04.Saob (Sokun Nisa)
05.Komlang chit besdong khmer (Chhorn Sovanreach)
06.Sne parachey (Sokun Nisa)
07.Mek eka (Chhorn Sovanreach)
08.Oun neng mit bong 1 na som khann cheang (Sokun Nisa)
09.Srolanh bong te mneak ter barn ot (Chhorn Sovanreach)
10.Besdong mouy min ach mean mnus 2 neak (Sokun Nisa)

Downlaod

Khmer Happiness

Related Posts with Thumbnails