កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំលើដែនបុរីមកទស្សនាទាំងប្រុសស្រីបើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាតសុវត្ថិភាពគ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អរមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់បរទេសអបអរសាទរជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរយើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្មឲ្យចេះញញឹមយើងឆ្លាក់រូបអ្នកដាក់ក្នុងបេះដូងភាសាខ្មែរទឹកចិត្តខ្មែរមុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អរស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ
Happy to see you here Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរ ទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំ លើដែនបុរី មកទស្សនា ទាំងប្រុសស្រី បើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាត សុវត្ថិភាព គ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អ រមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់ បរទេសអបអរសាទរ ជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរ យើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្ម ឲ្យចេះញញឹម យើងឆ្លាក់រូបអ្នក ដាក់ក្នុងបេះដូង ភាសាខ្មែរ ទឹកចិត្តខ្មែរ មុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អ រស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា

The Best Of Preap Sovath CD Vol.003

Track List:

01. Kit Yang Na
02 Nak Chhir Chab Kir Bong! Nak Sokhum Kir Oun
03 Besdoung Kom Prea Berk Thvea Cham Snaeh
04 Besdoung Snaeh Pheakdey
05 Srolanh Monos Mnak Saen Pibak
06 Chhub Kit Nov Tae Nirk
07 Las'bang Derm3 Oun Et Leakhan
08 Tirk Chet Chanh Tirk Brak
09 Chong Joub Oun Nas
10 Snaeh Ban Doy Ngeay Ot Domlai
11 Pdach Snaeh Teang Kandal Plov
12 Kmean Bong Knung Chet Oun
13.Chet Oun Yang Na by Preap Sovath
14.Sobin Kondarl Artieart

The Best Of Preap Sovath CD Vol.002

Track List:

01.Toun neong pnek
02.Banhchob banha ha doy kar bek knea
03.Atibye kork chheam
04.Songsa tout choul
05.Yab yern doung chit
06.Sdab besdong bong phong
07.Hetphol sne Download
08.Teok pnek ler trong eng
09.Chomnoub besdong
10.Mean te oun chea mchas sne bong
11.Doy sar te mean oun Download
12.Phlerng sne phlerng tok
13.Mean nik bong te

The Best Of Preap Sovath CD Vol.001

Track List:

01.Oun chea besdong bong
02. Ke bes yok bat
03.Lon tour ongvor som sne
04.Ber kmean rob oun
05.Besdong kream svet
06.Het avey oun bek pi bong
07.Chamm oun 1 chivit
08.Min kour khleat sos
09. Min yol chomrov chit oun
10.Nov te min khernh oun
11.Somnouk besdong
12.Sromorl sne adit
13. Yob nis oun mok te
14. Min deng min leu
15.Mdech oun dach meta
16.Linda meas bong

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.2

Track List:

01. Ksach Por Plerng Singer : Noy Vanneth
02. Kboth Peak Sanya Singer : Sos March
03. Som Deal Srey Mneak Singer : Phan Sophat
04. Chamreang Tngai Saek Singer : Hem Sivon
05. Ah Lai Dai Tnam Singer : Phan Sophat
06. Oah! Preah Chantrea ehy Singer : Loah Sarith
07. Cheat Chea Satrey Singer : Toch Sun Nich
08. Loung Ning Samros Srey Singer : Phan Sophat
09. Kleb Klin Chantou Singer : Sarith,Sun Nich
10. Sronos Pleang Singer : Soung Sitha
11. Pkay Kone Morn Singer : Loah Sarith
12. Rang Dos Mot Boeng Singer : Phan Sophat
13. Phop Phen Dei Pro Kul Choun One Singer : Noy Vanneth
14. Chom Ngoeu Sneh Ha Singer : Toch Sun Nich
15. Ak Ni Char Pkor Lorn Singer: Phan Sophat

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.3

Track List:

01.Bor Khum Chos Ram
02.Deim Dong Proleng Sne
03.Khnum Truv Teh Sorch
04.Knong Kromum
05.Cheam Krohom Khmav
06.Kolab Paylin
07.Sneah Pisy
08.Pisoth Bekdung
09.Khom Bom Plech Rirth Teh Nirk
10.Bong Chea Mchas Chit Oun
11.Som Moirl Chit Min Nirng OK
12.Bek Dong Chir Pral
13.Bondam Stirng Kheav
14.Yum Ors Tekphnek

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.44

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)

01.Char Thom Da
02.Oun Char Nak Kbot Bong
03.Pha Rek Kroy Plerng
04.Mor Tes Na Men Her
05.Men Angai Bom Plaj Oun
06.Lang Sner 2 Pran
07.Sang Kram Sner
08.Kserb 2 Bas Dong
09.Su Blab Derm 3 Oun
10.Sur Kea Bas Dong
11.Chub Bok Bras Bong Tov
12.Chom Reang Sner
13.Mor Chas Bas Dong Bong
14.Chang Bom Plaj Srey

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.118


ចំណងជើងបទចម្រៀង

០១ បងចាំលុះថ្ងៃសូន្យ (ណុប បាយ៉ារិទ្ធ)
០២ ក្ដីឈឺចាប់ក្នុងកែវភ្នែកបង (ណុប បាយ៉ារិទ្ធ)
០៣ កាមទេពអប្រិយ៍ (អេន ឌី)
០៤ ទីងណុង!ទីងណុង! (គឹម លក្ខិណា)
០៥ ចុងក្រោយបងគឺជាអ្នកចាញ់ (ណុប បាយ៉ារិទ្ធ)
០៦ យល់ភក្ត្រជំពាក់ចិត្ត (ពៅ បញ្ញាពេជ្រ)
០៧ ស្នេហ៍បងវិញទៅអូន (ណុប បាយ៉ារិទ្ធ)
០៨ សុំថយឲ្យឆ្ងាយ (គឹម លក្ខិណា)
០៩ បរាជ័យលើសមរភូមិស្នេហ៍ (អេន ឌី)
១០ ភាសារស្នេហ៍ប្រែជាឥតន័យ (ណុប បាយ៉ារិទ្ធ)
១១​ស្នេហ៍ក្រោមតំណក់ភ្លៀង (គឹម លក្ខិណា)
១២ ជាតិនេះអភ័ព្វ (ណុប បាយ៉ារិទ្ធ+ពៅ បញ្ញាពេជ្រ)

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.120

ចំណងជើង៖
០១​ ​លាទាំងអាល័យ (ណយ វ៉ាន់ណេត)
០២​ ​បណ្ណាំនាងកែវសុមន្ទា (ណយ វ៉ាន់ណេត+ហ៊ីម ស៊ីវន)
០៣​ បណ្ដាសាព្រហ្មលិខិត (ហ៊ីម ស៊ីវន)
០៤​ សង្គ្រាមបាស្កា (ណយ វ៉ាន់ណេត+សំអាត)
០៥​ ប្រលោមចិត្ត (ណយ វ៉ាន់ណេត)
០៦​ ​ចិត្តឫស្យា (ដារា+ឈឿប+សាវឿន)
០៧​ ​ផ្សងនិស្ស័យ (ហ៊ីម ស៊ីវន+ទូច ស្រីនិច)
០៨​ ពេជ្រក្លែងក្លាយ (all stars)
០៩​​ កម្លាំងអធិដ្ឋាន (ណយ វ៉ាន់ណេត+ទូច ស្រីនិច+ហ៊ីម ស៊ីវន+អៀង ស៊ីធុល​
១០​ ចន្ទ្រាជាសាក្សីស្នេហ៍ (ណយ វ៉ាន់ណេត+ទូច ស្រីនិច)

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.119

ចំណងជើង៖
០១​​ សម្រស់បុប្ផាព្រៃភ្នំ (ហ៊ីម ស៊ីវន)
០២​ ទំនួញសេនាកុត្តរាជ (អៀង ស៊ីធុល)
០៣​ អាសូររៀមផង (ហ៊ីម ស៊ីវន+យិន សារិន)
០៤​ បុប្ផា៧ទង (all stars)
០៥​​ ដូចធ្លាក់ពីលើមេឃ(all stars)​​
០៦​​ ស្ពានមេត្រី (អៀង ស៊ីធុល+ដារា+រិទ្ធ)
០៧​ ស្បៃមាសស្បៃមន្ដ (ហ៊ីម ស៊ីវន+យិន សារិន)
០៨​ ទំនាយមុសា (all stars)
០៩​ កំហឹងសេនាកុត្តរាជ (អៀង ស៊ីធុល)
១០​ ទឹកភ្នែកនាងបទុមា (អៀង ស៊ីធុល+សុគន្ធារី)
១១ រាជសារប្រហារដួងចិត្ត (ណយ វ៉ាន់ណេត+សុគន្ធារី)

100 Singles of 2010

01 Bruno Mars - Grenade.mp3 4.64 MB
02 Katy Perry - Firework.mp3 8.74 MB
03 Ke$ha - We R Who We R.mp3 7.95 MB
04 Rihanna Ft. Drake - What_s My Name.mp3 6.29 MB
05 Trey Songz Ft. Nicki Minaj - Bottoms Up.mp3 7.67 MB
06 The Black Eyed Peas - The Time (Dirty Bit).mp3 11.78 MB
07 Enrique Iglesais feat. Ludacris - Tonight.mp3 5.15 MB
08 Nelly - Just A Dream.mp3 9.10 MB
09 Bruno Mars - Just the Way You Are (Amazing).mp3 8.46 MB
10 Far East Movement ft. The Cataracs & Dev - Like A G6.mp3 8.44 MB
11 Taio Cruz - Dynamite.mp3 8.37 MB
12 Rihanna - Only Girl (In The World).mp3 9.03 MB
13 Usher feat Pitbull - DJ Got Us Fallin In Love.mp3 8.59 MB
14 Willow - Whip My Hair.mp3 7.43 MB
15 Mike Posner - Please Dont Go.mp3 3.85 MB
16 Diddy - I_m Coming Home.mp3 9.18 MB
17 The Ready Set - Love Like Woe.mp3 6.12 MB
18 The Band Perry - If I Die Young.mp3 3.52 MB
19 Neon Trees - Animal.mp3 8.11 MB
20 Katy Perry - Teenage Dream.mp3 8.71 MB
21 Taylor Swift - Back To December.mp3 6.83 MB
22 One Republic - Secrets.mp3 4.93 MB
23 Sugarland - Stuck Like Glue.mp3 4.85 MB
24 Flo Rida - Club Can t Handle Me (Feat. David Guetta).mp3 9.00 MB
25 Keri Hilson Ft. Kanye West - Pretty Girl Rock (Remix).mp3 7.94 MB
26 Taylor Swift - Mine (International Pop Mix).mp3 7.17 MB
27 Pitbull Ft. T-Pain - Hey Baby (Drop It to the Floor).mp3 8.09 MB
28 Edward Maya feat. Alicia - Stereo love (Extended).mp3 7.73 MB
29 B.o.B - Magic (Feat. Weezer).mp3 4.40 MB
30 Katy Perry Feat Snoop Dogg - California Gurls.mp3 9.04 MB
31 Christina Perri - Jar of Hearts.mp3 3.78 MB
32 Ke$ha - Take It Off.mp3 8.55 MB
33 Far East Movement - Rocketeer (feat. Ryan Tedder of One Republic).mp3 5.07 MB
34 Victorious Cast - Freak the Freak Out.mp3 2.10 MB
35 Mike Posner - Cooler Than Me.mp3 8.17 MB
36 Jason Aldean - My Kinda Party.mp3 3.55 MB
37 Taio Cruz - Higher (Feat Travie McCoy).mp3 8.42 MB
38 Jason Derulo - Ridin Solo.mp3 8.36 MB
39 The Black Eyed Peas - I Gotta Feeling.mp3 7.43 MB
40 Enrique Iglesias Feat Pitbull - I Like It.mp3 9.30 MB
41 Tim McGraw - Felt Good On My Lips.mp3 4.37 MB
42 Train - Hey , Soul Sister.mp3 8.35 MB
43 Pink - Raise Your Glass.mp3 7.77 MB
44 Kenny Chesney - Somewhere With You.mp3 5.88 MB
45 Ke$ha - TiK ToK.mp3 6.37 MB
46 Florence and the Machine - Dog Days Are Over.mp3 9.76 MB
47 Sean Kingston ft. Nicki Minaj - Letting Go (Dutty Dutty).mp3 8.82 MB
48 Kelly Clarkson and Jason Aldean - Don_t you wanna stay - Full Song.mp3 5.84 MB
49 Sara Bareilles - King of Anything.mp3 8.04 MB
50 Justin Bieber feat Ludacris - Baby.mp3 8.12 MB
51 Michael Jackson Feat Akon - Hold My Hand.mp3 8.11 MB
52 Usher Feat Will I Am - Omg.mp3 10.38 MB
53 Flo Rida - Who Dat Girl (feat. Akon).mp3 6.16 MB
54 Plain White T_s - Rhythm Of Love.mp3 7.64 MB
55 Blake Shelton - Who Are You When I m Not Looking.mp3 3.88 MB
56 Ke$ha - Your Love Is My Drug.mp3 7.47 MB
57 Yolanda Be Cool and Dcup - We No Speak Americano.mp3 10.35 MB
58 Selena Gomez & The Scene - A Year Without Rain.mp3 7.14 MB
59 Rodney Atkins - Farmer s Daughter.mp3 7.85 MB
60 3OH!3 - Hit It Again.mp3 7.12 MB
61 Troop 41 - Do The John Wall.mp3 4.16 MB
62 Jeremih Ft 50 Cent - Down On Me.mp3 5.14 MB
63 Taio Cruz - Break Your Heart (Feat. Ludacris).mp3 5.53 MB
64 Lady GaGa - Poker Face.mp3 6.49 MB
65 Wiz Khalifa - Black And Yellow.mp3 6.77 MB
66 Bruno Mars - Marry You.mp3 7.00 MB
67 Mumford and Sons - Little Lion Man.mp3 5.64 MB
68 Jesse McCartney - Shake.mp3 6.03 MB
69 Justin Bieber Ft. Jaden Smith - Never Say Never.mp3 6.93 MB
70 Zac Brown Band Ft. Alan Jackson - As She_s Walking Away.mp3 8.66 MB
71 Brad Paisley - This Is Country Music (Album Version).mp3 4.84 MB
72 Katy Perry - California Gurls (Hyper Crush Remix).mp3 9.03 MB
73 Lady Antebellum - Need You Now.mp3 9.08 MB
74 Thompson Square - Are You Gonna Kiss Me Or Not.mp3 7.14 MB
75 The Black Eyed Peas - Boom Boom Pow.mp3 9.40 MB
76 Miranda Lambert - Only Prettier.mp3 4.83 MB
77 Lady Gaga Feat. Colby O_Donis - Just Dance.mp3 9.23 MB
78 Maroon 5 - Misery.mp3 8.40 MB
79 Bruno Mars - Just the Way You Are (Remix) feat Lupe Fiasco - EveryoneLovesHipHop.com.mp3 5.39 MB
80 Taylor Swift - You Belong With Me.mp3 5.46 MB
81 Paramore - The Only Exception.mp3 7.23 MB
82 Katy Perry - Teenage Dream (Netro Bootleg Remix).mp3 7.36 MB
83 Eminem - Not Afraid.mp3 9.56 MB
84 Carrie Underwood - Mama s Song.mp3 7.49 MB
85 Big Time Rush - Big Night.mp3 3.00 MB
86 Akon - Angel.mp3 4.25 MB
87 Keith Urban - Put You In A Song.mp3 3.36 MB
88 Miley Cyrus - Party In the U.S.A..mp3 7.86 MB
89 Taylor Swift - Love Story.mp3 9.26 MB
90 Lil Wayne Feat. Cory Gunz - 6 Foot 7 Foot (Prod. By Bangladesh).mp3 10.02 MB
91 Billy Currington - Let Me Down Easy.mp3 4.59 MB
92 Journey - Don t Stop Believin .mp3 9.58 MB
93 Usher - More.mp3 8.64 MB
94 Jason Derulo - What If.mp3 7.80 MB
95 Lady Gaga - Bad Romance (Album Version).mp3 11.22 MB
96 Miranda Lambert - The House That Built Me.mp3 6.85 MB
97 Waka Flocka Flame ft. Wale and Roscoe Dash - No Hands.mp3 7.58 MB
98 Linkin Park - Waiting For The End.mp3 9.74 MB
99 Chris Brown - Yeah 3x.mp3 9.19 MB
100 T-Pain - Buy You A Drank.mp3 5.38 MB

Download Part 1 Download Part 2 Download Part 3

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.130

01 - Sen preas pisnuka
02 - Leung koil lok me ba
03 - Dong he chom noon
04 - Reab rob ple chheir
05 - Sen pren chi don chi ta
06 - Pisa sla
07 - Sdai vey kror mom
08 - Kat sok
09 - Cenh leang cheing pdey
10 - Orn ey srey orn
11 - Bai khon corng dai
12 - Preas toung neang neak

Mega Dance Top 100 Summer 2011

1. Martin Solveig – Hello
2. Ducksauce – Barbara Streisand
3. Rio – Like I Love You
4. Ian Carey feat. Snoop Dogg – Last Night
5. Clokx – Catch A Fall
6. Avicii – My Feelings For You
7. Stars on 45 – 45
8. Bob Sinclar & Raffaella Carra – Far L’amore
9. Tiesto & Hardwell – Zero 76 (instrumental)
10. Viktoria Metzer & Mitch Crown – So amazing
11. Tony Junior & Nicolas Nox – You Ain’t Seen Nothing Yet
12. Loona – Vamos A La Playa
13. Alex Gaudino – I’m In Love
14. Danny Freakazoid & Matt Caseli – Long Legs Running 2011
15. Marcus Schossow ft. Red Carpet – Allright
16. Peter Gelderblom – Wating 4
17. Siege – Lox
18. Pretty Boys From Saint Tropez ft. Mel Jade – Aliens
19. Andrea Banica ft Dony – Samba
20. Groovenatics & Quintino – Can’t Get Enough
21. Jacob van Hage -Spotfire
22. Pitbull – Bon Bon
23. Mac Zimms – My Feelings Edit
24. Adrian Sina – Hold On
25. Example – Kickstarts

Download

SCORPIONS

1.Always Somewhere
2.Back To You
3.Catch Your Train
4.Drive
5.Dust In The Wind
6.Holiday
7.Hurricane 2001
8.I Wanted To Cry
9.Is There Anybody There
10.Life Is Too Short
11.Love Of My Life
12.Loving you sunday morning
13.Rhythm Of Love
14.Send Me An Angel
15.Still Loving You
16.Tease Me Please Me
17.The Zoo
18.Under The Same Sun
19.When Love Kills Love
20.Wind Of Change
21.You And I

Download

THE BEATLES

With The Beatles

01 - It Won't Be Long
02 - All I've Got To Do
03 - All My Loving
04 - Don't Bother Me
05 - Little Child
06 - Till There Was You
07 - Please Mister Postman
08 - Roll Over Beethoven
09 - Hold Me Tight
10 - You Really Got A Hold On Me
11 - I Wanna Be Your Man
12 - Devil In Her Heart
13 - Not A Second Time
14 - Money ( That's What I Want )

Download

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.171

ចំណងជើងបទចម្រៀង

០១ មហិទ្ធិឫទិ្ធស្នេហ៍
០២ ឧបសគ្គស្នេហ៍
០៣ គ្មានបញ្ហា
០៤ រាត្រីបេះដូងខ្ទេចខ្ទាំ
០៥ អូនល្អ ហីយ៉ា! ហីយ៉ា!
០៦ ខ្លែងដាច់ខ្សែ
០៧ បងពិតស្រលាញ់អូន
០៨ ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបំភ្លេចអូន
០៩ ចាក់សោរបេះដូងត្រឹមអូន
១០ រនោចដួងចិត្ត
១១ សម្ពាយស្នេហ៍កម្សត់
១២ សែនឈឺចិត្ត

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.19Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.437

ចំណងជើង៖

០១. យើងបែកគ្នាមែនទែនហើ្យ (ឆន សុវណ្ណរាជ)
០២. ផ្ការីក ក្បែរសន្សើមទឹកភ្នែក (សុគន្ធ នីសា)
០៣. ស្រឡាញ់អូនលែងខ្វល់ពីអារម្មណ៍ អ្នកដទៃ (ណុប ប៉ាយ៉ារិទ្ធិ)
០៤. បងឈឺប៉ុណ្ណា អូនឈឺប៉ុណ្ណឹង (សុគន្ធ នីសា)
០៥. គ្មានបង អូនមានគេទៀតទេ (រាជ – នីសា)
០៦. អារម្មណ៍ពេលបែកគ្នា (សុគន្ធ នីសា)
០៧. Always Love You (ណុប ប៉ាយ៉ារិទ្ធិ)
០៨. ហេតុអ្វីស្រឡាញ់គ្នាមិនបាន (ឆន សុវណ្ណរាជ)
០៩. ស្រឡាញ់គ្នា សន្យាហាមយំ (ប៉ាយ៉ារិទ្ធិ & នីសា)
១០. ធ្វើអ្វីធ្វើទៅ (សុគន្ធ នីសា)


Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.436

Track List:

01.Chhorb Yom Deum3 Ke Teat Tov
02.Orkun Bong Del Bong Somtous
03.Nik Oun Te Min Arch Choub
04.Breu Pel Rong Cham Monus Kbort Chheu Chab Bomput
05.Kom Brognab Brab Tha Bek
06.Rean Ros Douy Kmean Ke
07.Ors Pel The Oun
08.Pi Srey Mnak Dle Srolagn Bong Sveur Slab
09.Srolagn Keu Srolagn
10.Snam Gnorgneum Bong Knung Tik Pnek Oun

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.435

ចំណងជើង៖

០១. ទេវតាសោយសណ្ដែកល្ង
០២. រាំថ្ងៃឡើងស័ក្ដិ
០៣. កន្ទ្រឹមស្រស់ស្រាយ
០៤. ប្រស្នាសិរី
០៥. ស្អិតដូចស្ករតាំងម៉ែ
០៦. កុយពុកសុកឆ្មា
០៧. តាលុងលោតអន្ទាក់
០៨. ស្រឡាញ់ធ្វើអី
០៩. សច្ចាជួបបងគ្រប់ជាតិ
១០. បណ្ដាំផ្គរដើមឆ្នាំ

Khmer Happiness

Related Posts with Thumbnails