កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំលើដែនបុរីមកទស្សនាទាំងប្រុសស្រីបើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាតសុវត្ថិភាពគ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អរមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់បរទេសអបអរសាទរជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរយើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្មឲ្យចេះញញឹមយើងឆ្លាក់រូបអ្នកដាក់ក្នុងបេះដូងភាសាខ្មែរទឹកចិត្តខ្មែរមុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អរស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ
Happy to see you here Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរ ទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំ លើដែនបុរី មកទស្សនា ទាំងប្រុសស្រី បើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាត សុវត្ថិភាព គ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អ រមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់ បរទេសអបអរសាទរ ជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរ យើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្ម ឲ្យចេះញញឹម យើងឆ្លាក់រូបអ្នក ដាក់ក្នុងបេះដូង ភាសាខ្មែរ ទឹកចិត្តខ្មែរ មុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អ រស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា

KH CD

KH Promotion Audio CD vol 180 :: ស្នេហ៍លុះនិរន្តន៍

Album: ស្នេហ៍លុះនិរន្តន៍
Production: KH Promotion
Singer: សុខ ស្រីនាង, សុខ ស៊ីណារ៉ា, វ៉ាន់ នីកា
Quality: 128 Kbps
Download link: click here
Unrar password: music4khmer.blogspot.com

KH CD vol. 185
Download

KH CD vol. 182

01-Jam bong lus paen dey chob vil
02-chet snae rong jam
03-min keng ah det tae bong sa ob pach ja born
04.lorm mek chob sdai
05-jam oun lus paen dey chob vil
06-bong nak yub tae oun nak chir chab
07-sa ob mek sa ob dey pdai ni sai pi bong
08-pderm neng borng chob ker bong nak chanh
09-lea srey chet kmum
10-chras oun tae men chras chet

Password : Skynet 360 RG
Download

KH CD vol. 140

1. Nak Pseng Min Douch Bong
2. Nov Jam Ban Te
3. Miss U Like Crazy
4. Min Thlob Brae Jet5. Oun Trov Ka Tae Bong
6. Snaeh Ngeay Jet Ngeay
7. Songkherm Ler Bong
8. Spean Jonglong Snaeh
9. Pit Rir Te
10. Kmean Bong Ros Min Ban
Download

KH CD vol. 123

1. 2-1=0
2. Khmao Si Camira
3. Louch Snae
4. Khleat Chngaiy Terb Sdaiy Krouy
5. Thngaiy Ah Tert
6. Oun Chhap Plas Pdo
7. Jong Sour Jet Bong
8. Kom Bong Khom Jet.wma
9. Trem Bong Snae Oun
10. Kuo Pert
Download

KH CD vol. 121
1. Jouy Mern Ban
2. Por Yat Hous Der Le
3. Mern Leng Serch Te
4. Sro Mai5. Pel Vealea Khos Knea
6. Oun Tver Bab Jet Bong Pek Hery
7. Kom Nov Song Saiy Ah Vey Teat
8. Kom Mok Yok Jet
9. Som Kom Chlery Tha NO
10. Bong Mern Pro Kan
Download

1 comment:

  1. ហេតុ​អ្វី​អត់​មាន​ផលិត​កម្ម​រស្មី​ស្ទឹង​សង្កែ​ចឹង​?

    ReplyDelete

Khmer Happiness

Related Posts with Thumbnails