កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំលើដែនបុរីមកទស្សនាទាំងប្រុសស្រីបើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាតសុវត្ថិភាពគ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អរមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់បរទេសអបអរសាទរជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរយើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្មឲ្យចេះញញឹមយើងឆ្លាក់រូបអ្នកដាក់ក្នុងបេះដូងភាសាខ្មែរទឹកចិត្តខ្មែរមុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អរស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ
Happy to see you here Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរ ទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំ លើដែនបុរី មកទស្សនា ទាំងប្រុសស្រី បើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាត សុវត្ថិភាព គ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អ រមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់ បរទេសអបអរសាទរ ជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរ យើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្ម ឲ្យចេះញញឹម យើងឆ្លាក់រូបអ្នក ដាក់ក្នុងបេះដូង ភាសាខ្មែរ ទឹកចិត្តខ្មែរ មុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អ រស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា

BIG MAN CD

Big Man Vol 09 សុខៗសង្សារសុំបែក

ចំណងជើង៖
០១ - សុខៗសង្សារសុំបែក ( ឆាយ វីរៈយុទ្ធ )
០២ - អុនគ្រាន់តែជាមនុស្សដែលគេអាណិត ( ហេង ពិទូ )
០៣ - កំដរអូនបំភ្លេចគេ ( ឆាយ វីរៈយុទ្ធ )
០៤ - ឈឺចាប់ម្នាក់ឯងប្រសើរជាងឈឺចាប់កំដរអូន ( ហេង ពិទូ )
០៥ - បែកគ្នាល្អជាង ( សុខ ស្រីនាង )
០៦ - បេះដូងដូចដើម ( សុខ ស្រីនាង )
០៧ - ដំណែងមនុស្សស្មោះ ( ឃុំ ប៉ុណ្ណាដែត )
០៨ - បងអ្នកឈឺចាប់ អូនអ្នកទឹកភ្នែក ( សុខ ស្រីនាង )
០៩ - ជឿជាក់ជំនួសក្បត់ ( ឃុំ ប៉ុណ្ណាដែត )
១០ - ព្រោះដឹងមិនជួប ( ឃុំ ប៉ុណ្ណាដែត )
DOWNLOAD


Big Man Vol 09 One song released
សុខៗសង្សារសុំបែកDownload

BIGMAN vol.08

០១ មុនបងស្គាល់គេអូននៅឯណា? (យុទ្ធ)
០២ ស្រលាញ់បងកំដរចិត្តល្ងង់ (ឡែន)
០៣ ខុសទេបើបងរង់ចាំ (កូឡា)
០៤ ដកដង្ហើមហូរទឹកភ្នែក (យុទ្ធ)
០៥ No Choice (ឡែន)
០៦ គិតដល់អូនបេះដួងបងមិនអាចមានអ្នកផ្សេង (កូឡា)
០៧ ឈឺចាប់កណ្តាលផ្លូវ (យុទ្ធ)
០៨ បើបងមានអ្នកថ្មីអូនមានអ្នកផ្សេង( ឡែន)
០៩ កុំបាច់ដេញបងសេ្នហ៏អ្នកផ្សេង (យុទ្ធ)
១០ មិនរៀង( កូឡា)
Cellcard __smart_ Song Titles :
01 – Mon Bong Skol Ke Oun Nov E Na ( BY CHHAY VIRAK YUTH )
02 – Sro Lanh Bong Kom Dor Chit Lngong ( BY LEANG SOPHALAN )
03 – Khos Te Boe Bong Rong Cham ( By ANN KUN KOLA)
04 – Dok Dong Hoem Hou Tek Phnek ( BY CHHAY VIRAK YUTH )
05 – No Choice ( BY LEANG SOPHALAN )
06 – Kit Dol Oun Bes Doung Bong Min Ach Mean Neak Phseng ( By ANN KUN KOLA)
07 – Chhe Chab Kon Dal Phlouv ( BY CHHAY VIRAK YUTH )
08 – Boe Bong Mean Neak Thmey Oun Mean Neak Phseng ( BY LEANG SOPHALAN )
09 – Kom Bach Denh Bong Oy Sne Neak Phseng ( BY CHHAY VIRAK YUTH )
10 – Min Reang ( By ANN KUN KOLA)
Download ទាញយក

BIGMAN PRODUCTIONS AUDIO VOL.7

Bigman Productions Co., Ltd is now releasing CD Vol 7 with the beautiful song contents as follow
You also have known that how much I love you but the man is not me so jealous I am 1) Tua Jror Nain by Mr. Heng Pitu. Wherever and whenever I see you suffer, it makes me hurt so much but I can’t express it 2) Leak Sne Knong Best Dong by Ms. Yuk Thethrotha. I see everything sweet about our past all the times but I can’t go back. Still absorbed in my heart although seeing you is forbidden 3) Haam Juab Baan Te Men Aach Haam Chet by Mr. Heng Pitu. All your loves are wanted but I dare not because she loves you more than I do 4) Men Hian Sror Laanh Pruos Klaach Bek by Ms. Nattana. On all the ways of my life are full of sorrows 5) Leu Phlov Penh Doy Vibaat by Mr. Solido.
Hey,,, help help me….I’ve lost my Sangaa 6) Baat Sangaa by Ms. Yuk Thethrotha, It makes us all painful when you change to love me but if she comes back what next? 7) Touk Oun Trong Naa Beu Ke Vel Vinh by Ms. Nattana, Every true love from you is a used to past because now it’s all an opposite Smoh Pun Noeng Heuy Nov Som Bek by Mr. Heng Pitu, All steps you took are to approach me but don’t assume it all 9) Kom Yul Jror Lom by Ms. Yuk Thethrotha, Start the love is to start being hurt 10) Chhoub La Ngong by Mr. Solido.
Music composer By : Uk Group, Banoon, KIN
Lyric By : Ms. Sreng Chanmolika, Mr. Phan Na Rith, Pitu.
Cellcard __smart_ Song Titles :
01 – Tuo Chro Neon ( By Heng Pitu )
02 – Leak Sne Khnung Bro Ob Troung ( By Yuk Thetratha )
03 – Ham Chuob Ban Te Min Ach Ham Chit ( By Heng Pitu )
04 – Min Hean Sro Lanh Pros Klach Bek ( By Natana )
05 – Leu PhLouv Penh Doy Vi Bat ( By Solydo )
06 – Bat SongSa ( By Yuk Thetratha )
07 – Touk Oun Trong Na Beu Ke Vil Vinh ( By Natana )
08 – Smos Pon Neung Heuy Nov Som Bek ( By Heng Pitu )
09 – Kom Yul Chror Lom ( By Yuk Thetratha )
10 – Chhob Lngong ( By Yuk Thetratha )
Download ទាញយក

Big Man cd Vol. 6
01. Lok Puk Neak Mee (BY : ANN KUN KOLA AND YUK THETRATHA)
02. Kom Phnech Brab Ke Tha Oun Chea Song Sa Bong (BY : CHHAY VIRAK YUTH)
03. Nher Nhem Min Chhnas Tek Phnek (BY : NATANA)
04. Phnech Khnong Kro Bey (BY : SIMON THARO)
05. Tek Chit Bong Srey (BY : CHHAY VIRAK YUTH)
06. Hean Chhe Chab Tee Min Hean Kit Dol Thngai Beejk (BY : SIMON THARO)
07. Loek Tey Muay Deel Bong Ches Khouch Chit (BY : NATANA)
08. Deng Tee Tha Khnhom Chhe Chab (BY : CHHAY VIRAK YUTH)
09. Son ya Ban Tee Min Thvoe Oy Bong Khouch Chit (BY : ANN KUN KOLA)
10. Nek Bong Be Nek Ke (BY : CHHAY VIRAK YUTH)
Download


Big Man CDVol 5 (2010)01-Chhom Khouch Chit BanTe (By : YUK THETRATHA)
02-Sro Lanh Ke Oy Slab Chos (By : YUK THETRATHA)
03-Choun Phka Tov Neak Na (By : ANN KUN KOLA)
04-Bak Knea Tov (By : HENG PITU)
05-Kom Oy Oun E ka (By : YUK THETRATHA)
06-Muay Reatrey (By : HENG PITU)
07-Nek Oun Phek Sra (By : ANN KUN KOLA)
08-Ban Trem Reab An (By : YUK THETRATHA)
09-Thee Song Sa Ke (By : HENG PITU)
10-Oun Khouch Chit Min Smoe Bong Chhe Chab (By : ANN KUN KOLA)
Download

Big Man cd Vol. 4
01.Kom Bor Boul Bong Oy Srok Tek Pnek ( By : Kola )
02.Nek Na Tver Oy Bong Khuch Chet ( By : Thaina )
03.Prei Teng Chi Vet Ket Dol Oun ( By : Solido )
04.Ho Tek Pnek Pdach Sne Oa Det ( By : Kola and Thaina )
05.Pel Nek Ki Che Pel Del Bong Sa Ob( By : Solido )
06.Tuos Yang Na Kor Oun Kbot Ke ( By : Kola )
07.Chong Kroy Sol Son ( By : Kola )
08.Nek Min Oach Ning Chuob ( By : Kola )
09.Ber Ket Ta Trov ( By : Kola ) download
10.Chut Tek Pnek Chut Chet Chher ( By : Solido )
download

Big Man cd Vol. 3

his Album sing by Mr. Heang Pitu, Mr. Simon Tharo, Ms. Jolly, Ms. Sim Thaina.
Music composer by Mr.Banoon, Mr. Uk Group.
Lyric by Mr. Channa, Ms. Sanaya, Mr. Pitu

01-Nov bar rom sorngsa kmeng ( By : Pitu )
02-Chir dol pelna ( By : Jolly )
03-Romlerk rerng chas ( By : Thaina )
04-Besdoung tlerb meng knear ( By : Tharo )
05-Mern set trerm chir ( By : Jolly )
06-Srolang knear houy slab jos ( By : Pitu )
07-Sol kloun hang ( By : Thaina )
08-klarch thia mouy bong klay chear mornous hark ty tark ( By : Tharo )
09-Kom tern chark chang ( By : Jolly )
10-Kom boun douy chet ( By : Thaina )
Download Big Man cd Vol. 2
This Album sing by Mr. Ann kunkola, Mr. Solido, Mr. Simon Tharo, Ms. Jolly, Ms. Sim Thaina.
Music composer by Mr. Uk Group, Kleng.
Lyric by Mr. Channa, Ms. Sanaya, Mr. Yady, Mr. Puli.
01-Prom Ho Tek Pnek Tuos Kmen Nek Chut ( By : Thaina )
02-Sma Kom Tek Pnek ( By : Kola )
03-Born to try ( By : Jully )
04-Min Oy Tek Pnek Srok Dol Dey ( By : Solido )
05-Ber Sen Oun Min Sne ( By : Taro )
06-Penh Chet Men Te Del Kenh Bong Chher Chab ( By : Kola )
07-Kro Vi Kbal Huos Chet ( By : Thaina )
08-Prom Sne Bong Prom Chher Chab ( By Taro )
09-Under my umbrella ( By : Jully )
10-Prob KaPet Min Sov Chher ( By : Thaina )
11-Min Yom Min Ong Vor ( By : Solido )
12-Tob Chet Min Ban ( By : Kola )
Download

Big Man cd Vol.1
1. Boros Chet Thmor (Solydo)
2. Aoy Oun Slap Sin Mun Bong Der Chenh (Ty Marysa)
3. Bak Touk Phlouk Snae (Skret)
4. Lung Teuk Phnek Khluon Eng (Suon Malin)
5. Srey Banher Ka-ek (Phat Ravuth)
6. Derm Troung Kok Khdao (Sanna Angkeara)
7. Chaktokoan Snae (Boreth Mony)
8. Pal Khmean Bong (Ty Marysa)
9. Komhos Bong (Solydo)
10. Tonnakam Snae-ha (Suon Malin)
Download

No comments:

Post a Comment

Khmer Happiness

Related Posts with Thumbnails