កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំលើដែនបុរីមកទស្សនាទាំងប្រុសស្រីបើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាតសុវត្ថិភាពគ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អរមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់បរទេសអបអរសាទរជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរយើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្មឲ្យចេះញញឹមយើងឆ្លាក់រូបអ្នកដាក់ក្នុងបេះដូងភាសាខ្មែរទឹកចិត្តខ្មែរមុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អរស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ
Happy to see you here Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរ ទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំ លើដែនបុរី មកទស្សនា ទាំងប្រុសស្រី បើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាត សុវត្ថិភាព គ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អ រមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់ បរទេសអបអរសាទរ ជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរ យើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្ម ឲ្យចេះញញឹម យើងឆ្លាក់រូបអ្នក ដាក់ក្នុងបេះដូង ភាសាខ្មែរ ទឹកចិត្តខ្មែរ មុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អ រស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា

Chinese Music

[Album] Angela Au-Angelicious

Angela Au-Angelicious/ 区文诗 - Angelicious
Genre :CPOP
Record Label : Worldstar (HK)
Release Date : 2010-09-21
Country : Hong Kong
Language : Cantonese


Tracklist::
01. 越愛越緊
02. 將愛就錯
03. 會快樂吧 (舞台劇「月亮沒有忘記」插曲)
04. 愛情不過是場遊戲
05. 絕對領域
06. 拍擋 (「曲奇Happy2gether音樂會」主題曲)
Download

Rainie Yang (楊丞琳) - 異想天開 新歌+精選

Rainie Yang (楊丞琳) - 異想天開 新歌+精選
Release Date: 2010.04.23
Language: Mandarin
File Size: 200 MB


CD1
01.楊丞琳 - 異想天開 (新曲)
02.楊丞琳 - 偏食 (新曲)
03.楊丞琳 - 黑色月亮 (新曲)
04.楊丞琳 - 小茉莉 (刺青 电影主题曲)
05.楊丞琳 - 折疊式愛情
06.楊丞琳 - 太煩惱
07.楊丞琳 - 只想愛你
08.楊丞琳/羅志祥 - In Your Eyes
09.楊丞琳 - 理想情人
10.楊丞琳 - 不見
11.楊丞琳 - 甜心咒
12.楊丞琳 - 任意門
13.楊丞琳 - 曖昧 (日文版)

CD2
01.楊丞琳 - 曖昧
02.楊丞琳 - 可愛
03.楊丞琳 - 單眼皮
04.楊丞琳 - 狼來了
05.楊丞琳 - 青春斗
06.楊丞琳 - 倔強
07.楊丞琳 - 找不到
08.楊丞琳 - 過敏
09.楊丞琳 - 我的愛吊點滴
10.楊丞琳 - 絕對達令
11.楊丞琳 - 冷戰
12.楊丞琳 - 你是壞人
13.楊丞琳 - 雨愛

CD3
01.楊丞琳 - 帶我走
02.楊丞琳 - 幸福的節拍
03.楊丞琳 - 完美比例
04.楊丞琳 - 缺氧
05.楊丞琳 - 匿名的好友
06.楊丞琳 - 左邊
07.楊丞琳 - 在你懷裡的微笑
08.楊丞琳 - 學會
09.楊丞琳 - 慶祝
10.楊丞琳 - 下一次微笑
11.楊丞琳 - 遇上愛
12.楊丞琳 - 戀魔法
Download

Rainie Yang (杨丞琳) - Rainie & Love...? 雨爱 (缤纷庆功版)

Rainie Yang (杨丞琳) - Rainie & Love...? 雨爱 (缤纷庆功版)
Release Date: 5th February 2010
Language: Mandarin
File Size: 75.62 MB

CD1
01.雨愛 - 偶像劇【海派甜心】片尾曲
02.In Your Eyes - 時尚天王羅志祥海派跨刀合唱 歡喜冤家激發最甜蜜火花 偶像劇【海派甜心】超人氣插曲
03.青春鬥 - 楊丞琳挑戰重節奏曠課舞曲 偶像劇【海派甜心】插曲
04.調皮的愛神
05.折疊式愛情
06.匿名的好友 - 楊丞琳對過去情誼的真摯告白 偶像劇【海派甜心】插曲 韓劇【燦爛的遺產】片頭曲
07.要我的命
08.絕對達令
09.新流感
10.二度戀愛

CD2
01. 曖昧
02. 恋の魔法
03. Rainie & Love冠軍主打歌 (匿名的好友+雨愛+In Your Eyes+青春鬥)
Download

[Album] Fahrenheit - Super Hot (2010)

Fahrenheit - Super Hot
Genre :Dance Pop
Record Label :HIM International Music Inc.
Release Date : 2010-09-24
Language : Mandarin


Tracklist::
01. 太熱 Super hot
02. Sexy Girl
03. 心疼妳的心疼 Cherish your heartache
04. 繼續愛 Keep loving you
05. 很安靜 Live in peace (電視劇「桃花小妹」片尾曲)
06. 守護星 Guardian star (電視劇「愛似百匯」片頭曲)
07. 活得更像我 Going on my way
08. 誤會 Mistake (電視劇「愛似百匯」片尾曲)
09. 泰山程式 Tarzan program
10. 新生 Rebirth (八大動畫「死神4」片頭曲)
Download

[Album] GIA-GIA

GIA-GIA / GIA 同名迷你专辑
Genre :CPop
Record Label : Seed Music (TW)
Release Date : 2010-09-10
Country : Taiwan
Language : Mandarin


Tracklist
01.乐活小姐
02.梦想家
03.别再说不寂寞
04.梦想家 (世博版)
05.乐活小姐 (kala)
06.梦想家 (kala)
07.别再说不寂寞 (kala)
Download

[Album] Hebe Tian [S.H.E] - To Hebe

Title: To Hebe
Artist: Hebe Tian [S.H.E]
Language: Chinese
Genre(s): Pop
Release Date: 2010.09.03


Tracklist::
01.Love?
02.To Hebe
03.Offshore Island
04.Apartments House Of Have Not Administrator
05.Sorry For Me
06.I Think I Do Not Love You
07.Lonely Only
08.You So Savage
09.Super Mary
10.To Child
11.Love!
Download

Two personal habits - Jerry Yan(Yan ChengXu)

Title: Two personal habits
Artist: Jerry Yan(Yan ChengXu)
Release Date: 2010.08.29
Download

Cyndi Wang - Cyndi 2009 Beautiful Day (New + Best Selection)

Track List:

DISC 1
01. 美麗的日子 (New) [Beautiful Days]
02. 等 (New) [Wait]
03. 輕微 (New) [Slight]
04. 當你 (When You)
05. On My Way
06. 我以為 (I Thought)
07. As Time Goes By
08. 幸福背後 (Behind The Happiness)
09. 灰姑娘的眼淚 (Cinderella’s Tears)
10. 愛你 (Feat. 王少偉) [Love You (Feat. Sam Wang)]
11. 月光 (Moonlight)
12. 明天見 (See You Tomorrow)
Download CD1

DISC 2
01. 第一次愛的人 (The First Person I Ever Loved)
02. 抱著你哭 (Hold You And Cry)
03. 心心相印 (Kindred Spirit)
04. 羽毛 (Feather)
05. 翅膀 (Wings)
06. 飛吧 (Flying)
07. 青春考卷 (Youth Examination)
08. 愛情城堡 (Castle Of Love)
09. 我會好好的 (I Will Be Fine)
10. You Are My Only Love
11. 手錶 (Wristwatch)
12. 打起精神來 (Cheer Up)
Download CD2

DISC 3
01. 那年夏天寧靜的海 (The Tranquil Sea Of That Summer)
02. 原來這才是真的你 (So This Is The Real You)
03. 我和你 (Me And You)
04. 約定 (Promise)
05. 迷你電影 (Mini-Movie)
06. 蝴蝶 (Butterfly)
07. 這就是愛 (This Is Love)
08. 瞬間 (This Moment)
09. 日落前七分鐘 (In The 7 Minutes Before Sunset)
10. 還是好朋友 (Still Good Friends)
11. 睜開眼 (Open The Eyes)
12. 因為是你 (Because It’s You)
Download CD3

DISC 4
01. 當愛情來了 (New) [When Love Comes]
02. 女生最怕 (New) [Women Are Most Afraid Of]
03. Baby Baby Tell Me
04. Beauty
05. 這… (This…)
06. 非Soulmate (Not My Soulmate)
07. 戀愛節奏 (Rhythm Of Love)
08. 糖罐子 (Sugar Jar)
09. 愛的套餐 (Courses of Love)
10. Honey
11. 翹翹板 (Seesaw)
12. 木馬屠城記 (The Trojan Horse)
Download CD4

DISC 5
01. 失戀歌迷黨 (The Break-Up Crew)
02. 愛的滑翔翼 (The Hang-Glider Of Love)
03. 往幸福出發吧 (Set Off Toward Happiness)
04. DA DA DA
05. 2005月光閃耀 (2005 The Moonlight Shines)
06. 愛你「電音版」(Feat. 王少偉) [Love You [Techno Remix] (Feat. Sam Wang)]
07. 灰姑娘的眼淚「電音版」 (Cinderella’s Tears [Techno Remix])
08. 睫毛彎彎 (Curved Eyelashes)
09. 丟銅板 (Heads Or Tails)
10. 想和你 (Want To Be With You)
11. Woosa Woosa
12. 夢的光點 (The Light Of My Dreams)
Download CD5

DISC 6
01. 太陽萬歲 (Long Live The Sun)
02. 愛的天靈靈 (The Heavenly Spirit Of Love)
03. 火車快開 (Huo Che Kuai Kai)
04. 愛上了就不得了 (Ai Shang Le Jiu Bu de Liao)
05. 衣櫥的秘密 (The Secret Of The Wardrobe)
06. 熱愛 (Ardently Love)
07. 飄飄 (Floating)
08. 泡泡糖 (Bubble Gum)
09. 雙人舞 (Dance For Two)
10. 幸福神偷 (Thief Of Happiness)
11. Hi Hi Bye Bye
12. 水仙 (Narcissus)
Download CD6

Leo Koo Kui Kee - The Age

Tracklist::
01. Age
02. Single men
03. Diamond Dogs defeated
04. Northern Hemisphere beauty bizarre fire incident
05. Hea
06. Love the wind
07. Fan Bo
08. Princess ill
09. Dwelling
10. 恶搞
Download

劉若英(Rene) - 在一起 (Together)

Tracklist::
1. To continue - to 15-year-old's own
2. We do not together
3. I do not miss
4. Sunny
5. Direct
6. Good strong
7. He is your Xiecai
8. Bench
9. Do not bring me flowers
10. Deskmate for you
Download

Y2J (神木與瞳) - Guardian

Tracklist:
01.Yelling before bursting
02.Guardian
03.Want to cry for you
04.Forgiveness
05.Turning point
06.Be weird with me
07.Follower
08.Ye lu san len
09.Protecting true love
10.Q&A
Download

Elva Hsiao - Diamond Candy (WOW Concert New Songs + Remixes) [2CD]

Track List:

CD 1
01. 豔遇 (Beauty Encounter)
02. 閃閃惹人愛 (Shining Love)
03. 倒數 (Count Down)
04. 我陪你哭 (Cry With You)
05. 同步呼吸 (Sync Breathing)
06. 不愛.請閃開 (Goodbye. Bye Bye)
07. 鑽石糖 (Diamond Candy)
08. 坦白 (Confession)
09. 我們多久沒牽手 (No Hand In Hand)
10. 顫慄傳奇 (Thriller MJ Legend)

CD 2
Bonus CD [Concert New Song + Remixes (Bonus CD)]
01. WOW feat.羅志祥 演唱會主題曲+唯舞獨尊年度主題曲 [WOW feat. Show Luo (Concert Theme Song + Annual Dance Only Theme Song)]
02. 閃閃惹人愛 Break Beat Remix By DJ Z (Shining Love)
03. 不愛 .請閃開 Trance Remix Remix By DJ Z (Goodbye, Bye Bye)
04. 沒有人 Spanish Version Remix By Novade DC (Nobody)
05. 我愛你那麼多 Just Chill Out Remix By Novade DC (I Love You So Much)
06. 甩啦甩啦 Salsa Hot Mix Remix By DJ Moolades (Shuai La Shuai La)
07. More More More Techno Remix Remix By DJ Z
08. 最熟悉的陌生人 Urban Beat Remix By Novade DC (The Most Familiar Stranger)
Download CD1
Download CD2

Jay Chou - The Era (2010)

Tracklist::
01. 跨 時代 (Kua Shi Dai) (The Era)
02. 說了再見 (Shuo Le Zai Jian) (Said Goodbye)
03. 煙花易冷 (Yan Hua Yi Leng) (Fireworks Cool Easily)
04. 免費教學錄影帶 (Mian Fei Jiao Xue Lu Ying Dai) (Free Instructional Video)
05. 好久不見 (Hao Jiu Bu Jian) (Long Time No See)
06. 雨下一整晚 (Yu Xia Yi Zheng Wan) (Rain of The Next Night)
07. 嘻哈空姐 (Xi Ha Kong Jia) (Hip-Hop Stewardess)
08. 我落淚。情緒零碎 (Wo Luo Lei。Qing Xu Ling Sui) (I Shed Tears, Emotional Piecemeal)
09. 愛的等飛行日記 (Ai De Deng Fei Xing Ri Ji) (Love and Other Flight Diary)
10. 自導自演 (Zi Dao Zi Yan) (Self)
11. 超人不會飛 (Chao Ren Bu Hui Fei) (Superman Can't Fly)
Download

Peter Ho - Remember Loved (2010)

Tracklist::
01.Love Me Again Please
02.Scent
03.Remember Loved
04.Imagine
05.Love Telephone
06.Can't Hide
07.A Person Walking
08.Lovers Songs
09.Deliberately Don't Love You
10.Rainbow Curved
Download

Sammi Cheng - Faith (2010)

Tracklist::
01. Faith (Feat. MC Hot Dog)
02. Crime And Punishment (Feat. Vanness Wu)
03. God Has A Prepared
04. Love
05. Don't Disturb Love
06. Love Step By Step (Feat. Hanjin Tan)
07. You Love Me
08. Flames upon my shoulders
09. Forgiveness
10. Amen
Download

Claire Kuo - Your Friend

Tracklist:
01. Encore La La
02. 嫁妆 - Dowry
03. 聊天 - Chatting
04. 每一天都不同 - Every day is different
05. 总算我们也爱过 - At least we were in love
06. 有温柔 - Tenderness
07. 最后一支舞 - The last dance
08. 今天起 - Starting from today
09. 离开你的爱 - Love that has left you
10. 悸动 - Tempting feelings
Download

No comments:

Post a Comment

Khmer Happiness

Related Posts with Thumbnails