កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំលើដែនបុរីមកទស្សនាទាំងប្រុសស្រីបើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាតសុវត្ថិភាពគ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អរមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់បរទេសអបអរសាទរជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរយើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្មឲ្យចេះញញឹមយើងឆ្លាក់រូបអ្នកដាក់ក្នុងបេះដូងភាសាខ្មែរទឹកចិត្តខ្មែរមុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អរស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ
Happy to see you here Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរ ទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំ លើដែនបុរី មកទស្សនា ទាំងប្រុសស្រី បើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាត សុវត្ថិភាព គ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អ រមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់ បរទេសអបអរសាទរ ជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរ យើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្ម ឲ្យចេះញញឹម យើងឆ្លាក់រូបអ្នក ដាក់ក្នុងបេះដូង ភាសាខ្មែរ ទឹកចិត្តខ្មែរ មុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អ រស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.311

Merry X'Mas( Jingle Bells )Singer : Preap Sovath, Chhet Sovan Panha, Sapoun Midada, Rin Saveth, Sok Raksa, Nob Bayarith. n/a

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. Merry X'Mas Singer : Sovath,Sophea,Panha
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Mam Sokunthea
02. Christmas Batt Sneh Singer : Preap Sovath
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Mam Sokunthea
03. Happy X'mas Day Singer : Sovath,Leakhena,Sophea,Panha
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Mam Sokunthea
04. Kom Ha Tov Buos Singer : Chhet Sovan Panha
Lyric : Sor Theara / Composer : Nhong Sarin
05. Tob Chit Men Chhnas Singer : Sapoun Midada
Lyric : Sor Theara / Composer : Nhong Sarin
06. Ram Thoung Bas Chuob Sneh Singer : Rin Saveth
Lyric : Ngin Maniya / Composer : Ben David
07. Merl Oay Cheak Sem Nheak Chi Jerm Singer : Chhet Sovan Panha
Lyric : Sor Theara / Composer : Mam Sokunthea
08. Sneh Seor Seor Singer : Sok Raksa
Lyric : Kham Pu Ri / Composer : Nhong Sarin
09. Bott Pleng Samrab Nak Singer : Nob Bayarith
Lyric : Chum Bontheun / Composer : Soung Phutrea
10. Set They Sneh Singer : Sapoun Midada
Lyric : Chum Bontheun / Composer : Nhong Sarin
ទាញបទចំរៀង Download
music4khmer.blogspot.com

2 comments:

  1. HI i can't extract file.it need password.can u tell me the password?

    ReplyDelete
  2. Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol. 311 TO 354 is server not found. Thank you.

    ReplyDelete

Khmer Happiness

Related Posts with Thumbnails