កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំលើដែនបុរីមកទស្សនាទាំងប្រុសស្រីបើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាតសុវត្ថិភាពគ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អរមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់បរទេសអបអរសាទរជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរយើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្មឲ្យចេះញញឹមយើងឆ្លាក់រូបអ្នកដាក់ក្នុងបេះដូងភាសាខ្មែរទឹកចិត្តខ្មែរមុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អរស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ
Happy to see you here Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរ ទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំ លើដែនបុរី មកទស្សនា ទាំងប្រុសស្រី បើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាត សុវត្ថិភាព គ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អ រមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់ បរទេសអបអរសាទរ ជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរ យើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្ម ឲ្យចេះញញឹម យើងឆ្លាក់រូបអ្នក ដាក់ក្នុងបេះដូង ភាសាខ្មែរ ទឹកចិត្តខ្មែរ មុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អ រស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.424

ចំណងជើង៖
០១ - Calltune តំណាងចិត្តស្មោះ / ព្រាប សុវត្ថិ
០២ - Calltune សុំទោស / សុគន្ធ កញ្ញា
០៣ - ស្រីស្អាត / ពា្រប សុវត្ថិ
០៤ -បងនៅមានឳកាស / សុគន្ធ កញ្ញា
០៥ - បារម្ភបងយំ ពេលអូនសុំបែក / សុគន្ធ កញ្ញា
០៦ - បើអូនចង់បែក កុំសួរបងមានខូចចិត្តអត់? / ព្រាប សុវត្ថិ
០៧ -​ មិនមែនសង្សារបង មិនអាចថែបងជំនួសគេ / សុគន្ធ កញ្ញា
០៨ - អ្នកណានាំអូនមក? / ព្រាប សុវត្ថិ
០៩ - មិនមែនអ្នកដំបូង តែជាអ្នកចុងក្រោយ / សុគន្ធ កញ្ញា
១០ - កុំណាអូន / ព្រាប សុវតិ្ថ

Tracklist:
01. Calltune domnang chit smos / Preab Sovath
02. Calltune Somtos / Sokun Kanha
03. Srey sa art / Preab Sovath
04. Bong nov mean orkas / Sokun Kanha
05. Barom bong yom pel oun som bek / Sokun Kanha
06. Ber oun chong bek kom sour bong khoch chit ort? / Preab Sovath
07. Min men songsa bong min ach thae bong chomnous ke / Sokun Kanha
08. Neak na noim oun mok / Preab Sovath
09. Min men neak dombong tae chea neak chong kroy / Sokun Kanha
10. Kom na oun / Preab Sovath
DOWNLOAD

No comments:

Post a Comment

Khmer Happiness

Related Posts with Thumbnails