កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំលើដែនបុរីមកទស្សនាទាំងប្រុសស្រីបើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាតសុវត្ថិភាពគ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អរមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់បរទេសអបអរសាទរជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរយើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្មឲ្យចេះញញឹមយើងឆ្លាក់រូបអ្នកដាក់ក្នុងបេះដូងភាសាខ្មែរទឹកចិត្តខ្មែរមុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អរស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ
Happy to see you here Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរ ទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំ លើដែនបុរី មកទស្សនា ទាំងប្រុសស្រី បើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាត សុវត្ថិភាព គ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អ រមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់ បរទេសអបអរសាទរ ជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរ យើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្ម ឲ្យចេះញញឹម យើងឆ្លាក់រូបអ្នក ដាក់ក្នុងបេះដូង ភាសាខ្មែរ ទឹកចិត្តខ្មែរ មុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អ រស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា

ផលិតកមកម្ម TOWN CD VOL .5

ចំណងជើង៖

០១ - រាត្រីបាត់បង ( លី អ៊ីវ៉ាធីណា )
០២ - ទំបំផុតយើងត្រូវបែកគ្នា ( ណាំ ប៊ុណ្ណារ័ត្ន )
០៣ - My Honey ( ធីណា - សាសា )
០៤ - បង្ក្រៀនចិត្តអោយស្អប់ ( សាសា )
០៥ - ដំណឹងរើសសង្សារ ( ណាំប៊ុណ្ណារ័ត្ន )
០៦ - កុំចាំឃើញទឹកភ្នែក ( មង្គល ធីណា )
០៧ - សង្សារខ្លួនឯងបំពានខ្លួនឯង ( លី អ៊ីវ៉ាធីណា )
០៨ - ខ្លាចមិនដូចមាត់ ( សាសា )
០៩ - ប្រុសសង្ហារជូតទឹកភ្នែកអោយស្រីស្អាត ( ណាំ ប៊ុណ្ណារ័ត្ន )
១០ - ស៊ីសង់ ( មង្គល ធីណា )
១១ - Let's get loud ( លី អ៊ីវ៉ាធីណា )

TRACKLIST:
01 - Reatrey bat bong ( Ly Evatina )
02 - Ti bomphot yerng trov bek knea ( Nam Bunnarath )
03 - My Honey ( Tina - Sasa )
04 - Bongrean chit oy saob ( Sasa )
05 - Dom neong reus songsa ( Nam Bunnarath )
06 - Kom cham khernh teok pnek ( Mongkul Tina )
07 - Songsa khloun eng bompean khloun eng
08 - Khlach min doch moit ( Sasa )
09 - Pros songha choot teok pnek oy srey sa art
10 - Si song ( Mongkul Tina )
11 - Let's get loud ( Ly Evatina )

No comments:

Post a Comment

Khmer Happiness

Related Posts with Thumbnails