កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំលើដែនបុរីមកទស្សនាទាំងប្រុសស្រីបើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាតសុវត្ថិភាពគ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អរមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់បរទេសអបអរសាទរជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរយើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្មឲ្យចេះញញឹមយើងឆ្លាក់រូបអ្នកដាក់ក្នុងបេះដូងភាសាខ្មែរទឹកចិត្តខ្មែរមុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អរស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ
Happy to see you here Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរ ទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំ លើដែនបុរី មកទស្សនា ទាំងប្រុសស្រី បើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាត សុវត្ថិភាព គ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អ រមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់ បរទេសអបអរសាទរ ជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរ យើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្ម ឲ្យចេះញញឹម យើងឆ្លាក់រូបអ្នក ដាក់ក្នុងបេះដូង ភាសាខ្មែរ ទឹកចិត្តខ្មែរ មុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អ រស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា

Rasmey Hang Meas (RHM) Audio CD : Vol.142

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)

០១ គិតយ៉ាងណា
០២​ នាក់ឈឺចាប់គឺបង!នាក់សុខ្ខុំគឺអូន!
០៣ បេះដូងកំព្រាបើកធ្វារចាំស្នេហ៍
០៤​ បេះដូងស្នេហ៍ភក្តី
០៥ ស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់សែនពិបាក
០៦​ ឈប់គិតនៅតែនឹក
០៧ លះបង់ដើម្បីអូនឥតលក្ខណ័្ឌ
០៨ ទឹកចិត្តចាញ់ទឹកប្រាក់
០៩ ចង់ជួបអូនណាស់
១០ ស្នេហ៍បានដោយងាយអត់តំលៃ
១១ ផ្ដាច់ស្នេហ៍ទាំងកណ្ដាលផ្លូវ
១២ គ្មានបងក្នុងចិត្តអូន

01. Kit Yang Nah? Singer : Preap Sovath
02. Niak Chher Chab Kir Bong Niak Sok Khom Kir Own Singer : Preap Sovath
03. Besdong Kam Prea Boek Tveh Cham Sneh Singer : Preap Sovath
04. Besdong Sneh Pheakdey Singer : Preap Sovath
05. Sralanh Monus Mneak Sen Pibak Singer : Preap Sovath
06. Chhob Kit Nov Teh Nik Singer : Preap Sovath
07. Laes Bong Doembey Own Et Leakhan Singer : Preap Sovath
08. Tik Chit Chanh Tik Prak Singer : Preap Sovath
09. Chang Joub Own Nas Singer : Preap Sovath
10. Sneh Ban Doy Ngaey Et Domlay Singer : Preap Sovath
11. Pdach Sneh Teang Kandal Plov Singer : Preap Sovath
12. Kmean Bong Khnong Chit Own Singer : Preap Sovath

ទាញបទចំរៀង Download

No comments:

Post a Comment

Khmer Happiness

Related Posts with Thumbnails