កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំលើដែនបុរីមកទស្សនាទាំងប្រុសស្រីបើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាតសុវត្ថិភាពគ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អរមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់បរទេសអបអរសាទរជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរយើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្មឲ្យចេះញញឹមយើងឆ្លាក់រូបអ្នកដាក់ក្នុងបេះដូងភាសាខ្មែរទឹកចិត្តខ្មែរមុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អរស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ
Happy to see you here Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរ ទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំ លើដែនបុរី មកទស្សនា ទាំងប្រុសស្រី បើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាត សុវត្ថិភាព គ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អ រមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់ បរទេសអបអរសាទរ ជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរ យើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្ម ឲ្យចេះញញឹម យើងឆ្លាក់រូបអ្នក ដាក់ក្នុងបេះដូង ភាសាខ្មែរ ទឹកចិត្តខ្មែរ មុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អ រស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា

ផលិតកមកម្ម TOWN CD VOL .6

ចំណងជើង៖

០១ - សុំពេលឈឺចាប់មួយគ្រា ( សោភា - ករុណាពេជ្រ )
០២ - អ្នកកំដរ ( ករុណាពេជ្រ )
០៣ - បេះដូងសំរាប់អ្នកណា ( អេនីហ្សាម )
០៤ - ឬគ្រាន់តែយំក៏អូនខុសដែរ ( មាស សុខសោភា )
០៥ - អ្នកណាឃើញទឹកភ្នែកនាង? ( ករុណាពេជ្រ )
០៦ - មិត្តអូនទេ! ( អេនីហ្សាម )
០៧​ - កុំព្រោះតែអូនធ្វើអោយគេឈឺចាប់ ( មាស​ សុខសោភា )
០៨ - ស្នេហ៍បងធ្វើអ្វី? ( ករុណាពេជ្រ )
០៩ - ចាំមួយជាតិ ( មាស​ សុខសោភា )
១០ - បងនៅមានសិទ្ធ ( ករុណាពេជ្រ )

TRACKLIST:
01 - Som pel chheu chab 1 krea ( Pich - Sorphea )
02 - Neak komdor ( Karonapich )
03 - Besdong somrab neak na? ( Anizam )
04 - Reu kron te yom kor oun khos de ( Meas Sok Sorphea )
05 - Neak na khernh teok pnek neang ( Karonapich )
06 - Mit oun te! ( Anizam )
07 - Kom prous te oun tver oy ke chheu chab ( Meas Sok Sorphea )
08 - Sne bong tver avey ( Karonapich )
09 - Cham 1 cheat ( Meas Sok Sorphea )
10 - Bong nov mean sith ( Karonapich )

No comments:

Post a Comment

Khmer Happiness

Related Posts with Thumbnails