កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំលើដែនបុរីមកទស្សនាទាំងប្រុសស្រីបើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាតសុវត្ថិភាពគ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អរមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់បរទេសអបអរសាទរជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរយើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្មឲ្យចេះញញឹមយើងឆ្លាក់រូបអ្នកដាក់ក្នុងបេះដូងភាសាខ្មែរទឹកចិត្តខ្មែរមុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អរស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ
Happy to see you here Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរ ទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំ លើដែនបុរី មកទស្សនា ទាំងប្រុសស្រី បើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាត សុវត្ថិភាព គ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អ រមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់ បរទេសអបអរសាទរ ជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរ យើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្ម ឲ្យចេះញញឹម យើងឆ្លាក់រូបអ្នក ដាក់ក្នុងបេះដូង ភាសាខ្មែរ ទឹកចិត្តខ្មែរ មុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អ រស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា

M.Production CD Vol.21

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist

០១.បងជាអ្នកធ្វើអោយអូនអស់ចិត្ត ( ZONO - តាក់ម៉ា )
០២.ទឹកភ្នែកហូរមិនបានត្រៀម ( ZONO )
០៣.ទើបតែស្រលាញ់ម្តេចអូនឆាប់បែកម៉្លេះ? ( គូម៉ា )
០៤.ហេតុអ្វីមិនប្រាប់ការពិត ( អានីតា )
០៥.ឈឺចាប់គឺមនុស្សស្រីដូចគ្នា ( អានីតា )
០៦.ធាតុពិត ( នីកូ )
០៧.ស្រលាញ់គ្នាម្តងទៀតបានទេ? ( នីកូ )
០៨.ហួសពេលដែលបងត្រូវប្រើពាក្យថាស្តាយ ( នីកូ )
០៩.បេះដូងបងនៅឯណា? ( ស៊ឹម ថៃណា )
១០.រយហេតុផល ( ស៊ឹម ថៃណា )
១១.ស្មោះប៉ុណ្ណាទើបស្មើនឹងសង្សារចាស់អូន ( គូម៉ា )

01.Bong chea neak tver oy oun os chit ( ZONO - Takma )
02.Teok pnek ho min barn tream ( ZONO )
03.Terb te sr lanh knea het avey oun chab bek mles ( Koma )
04.Het avey min prab kar pit ( Anita )
05.Chheu chab keu mnus srey doch knea ( Anita )
06.Theat pit ( Niko )
07.Sr lanh knea mdong teat barn te ( Niko )
08.Hous pel del bong trov ber peak tha sday ( Niko )
09.Besdong bong nov eh na ( Sim Thaina )
10.Roy hetphol ( Sim Thaina )
11.Smos ponna terb smer neong songsa chas oun ( Koma )

ទាញបទចំរៀង Download

No comments:

Post a Comment

Khmer Happiness

Related Posts with Thumbnails