កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំលើដែនបុរីមកទស្សនាទាំងប្រុសស្រីបើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាតសុវត្ថិភាពគ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អរមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់បរទេសអបអរសាទរជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរយើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្មឲ្យចេះញញឹមយើងឆ្លាក់រូបអ្នកដាក់ក្នុងបេះដូងភាសាខ្មែរទឹកចិត្តខ្មែរមុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អរស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ
Happy to see you here Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរ ទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំ លើដែនបុរី មកទស្សនា ទាំងប្រុសស្រី បើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាត សុវត្ថិភាព គ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អ រមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់ បរទេសអបអរសាទរ ជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរ យើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្ម ឲ្យចេះញញឹម យើងឆ្លាក់រូបអ្នក ដាក់ក្នុងបេះដូង ភាសាខ្មែរ ទឹកចិត្តខ្មែរ មុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អ រស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា

M.Production CD Vol.22

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)

០១.ដុនដាប ( អាន​ វិសាល )
០២.សំលាប់បងហើយតាមគេចុះ ( អាន វិសាល )
០៣.អូនជាអ្នកខុស ( សុខ ស៊ីឡាលីន )
០៤.អរគុណគ្រប់យ៉ាង ( ZONO )
០៥.លួចស្រលាញ់សង្សារគេ ( នីកូ )
០៦.ចាំអូនយកបេះដូងបានមកវិញ ( តាក់ម៉ា )
០៧.Oh! My Friend ( វិសាល - ZONO )
០៨.បញ្ជៀសចិត្ត ( សុខ ស៊ីឡាលីន )
០៩.គេទើបស្រលាញ់ អូនទើបខូចចិត្ត ( ស៊ឹម ថៃណា )
១០.បើសិនជាអាចឈប់ Call មកអូន ( សូលីកា )
១១.ចំណាយពេលតាមចិត្តបង ( សុខ ស៊ីឡាលីន )

01.Don Darb ( Arn Visal )
02.Somlab bong heuy tam ke chos ( Arn Visal )
03.Oun chea neak khos ( Sok Syla Lin )
04.Orkun krob yang ( Zono )
05.Louch sr lanh songsa ke ( Niko )
06.Cham oun yok besdong barn mok vinh ( Takma )
07.Oh! My Friend ( Visal - Zono )
08.Banh cheas chit ( Sok Syla Lin )
09.Ke terb sr lanh oun terb khoch chit ( Sim Thaina )
10.Ber sen chea ach chhob call mok oun ( Solika )
11.Chomnay pel tam chit bong ( Sok Syla Lin )

ទាញបទចំរៀង Download

No comments:

Post a Comment

Khmer Happiness

Related Posts with Thumbnails