កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំលើដែនបុរីមកទស្សនាទាំងប្រុសស្រីបើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាតសុវត្ថិភាពគ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អរមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់បរទេសអបអរសាទរជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរយើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្មឲ្យចេះញញឹមយើងឆ្លាក់រូបអ្នកដាក់ក្នុងបេះដូងភាសាខ្មែរទឹកចិត្តខ្មែរមុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អរស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ
Happy to see you here Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរ ទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំ លើដែនបុរី មកទស្សនា ទាំងប្រុសស្រី បើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាត សុវត្ថិភាព គ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អ រមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់ បរទេសអបអរសាទរ ជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរ យើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្ម ឲ្យចេះញញឹម យើងឆ្លាក់រូបអ្នក ដាក់ក្នុងបេះដូង ភាសាខ្មែរ ទឹកចិត្តខ្មែរ មុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អ រស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា

RHM CD Vol. 340-350

RHM CD Vol. 350


Srolanh Bong Khlang Nas

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. សត្វមមាច (រាជ)
02. សំលាប់បងឧ្៝យសា្លប់សិនល្អជាង (រាជ)
03. គម្ពីរស្នែហ៍បុរស (ភា)
04. សម្រែកអង្វរ (រាជ)
05. ចិត្តក្បត់ល្មូបស្នែហ៍ (ភា)
06. ត្រូវច្អិននឹងស្នែហ៍ (រាជ-ភា)
07. មិនគ្រប់គ្រាន់ចិត្ត (ភា)
08. បន្តចាំមិនលាលែងចិត្ត (រាជ)
09. ឈាមកកក្នុងបេះដូង (ភា)
10. ស្រឡាញ់បងខ្លំាងណាស់ (ភា)
01 Sat Momeach – Chorn Sovanreach
02 Som Lab Bong Oy Slab Laor Jeang – Chorn Sovanreach
03 Kom Pi Sneah Boros – Pich Sophea
04 Som Reak Orng Vor – Chorn Sovanreach
05 Jet Kbot Lor Mot Sneah – Pich Sophea
06 Trov Chren Neng Sneah – Chorn Sovanreach & Pich Sophea
07 Men Krop Kron Jet – Pich Sophea
08 Bon Tor Cham Men Lea Leang Jet – Chorn Sovanreach
09 Cheam Kork Knong Bes Doung – Pich Sophea
10 Srlunch Bong Klang Nas – Pich Sophea

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 349
I Love U

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. I Love U
02. Kom Prer Snae Oun Mok Pom Planh Besdoung Oun
03. Kavey Leak Snae
04. Kbot Yang Ang Arch
05. Yotithor Kmean Somrab Neak Smoss
06. Snaeha
07. Som Rach Chir Jab Royak Pel Khleiy Pro Ser Cheang
08. Pel Soniya Koun Bross
09. Rean Bon Tor Pdor Por Jet
10. Kom Nat Chher Pok Poy

PASSWORD : khmercinema
ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 348

Madizon Leak Kon Saeng

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. ទេពធីតាសោយផ្លែឧទុម្ពរ (វាចា+ពេជ្ជតា)
02- ហេតុអ្វីឆ្នាំថ្មីលេងឈូង (វ៉េត+ស៊ីវន)
03. ម៉ាឌីហ្សុនលាក់កន្សែង (សុវត្តិ+កញ្ញា)
04. រាំវង់កំពុងត្រូវប៉ាន់ (វ៉េត+ស៊ីវន)
05. ឆ្នាំថ្មីវាសនាថ្មី (សុវត្តិ+ពេជ្ជតា)
06. ប្រជាប្រិយ និងយុវជនខ្មែរ (ភា+និសា+កញ្ញា+បញ្ញា)
07. ផ្គរលាន់ឧ្៝យស្រណោះ (សុវត្តិ+សុឃីម)
08. ឡាំលាវយុវវ័យ (វ៉េត+សុឃីម)
09. នារីមាសស្ងួន (វាចា)
10. អូនស្រណោះព្រោះនឹក (ស៊ីវន)
01. Madizon Leak Kon Saeng
02. Chhnam Tmey Veasna Tmey
03. Larm Leav YokVaJon
04. Teptida Suoy Phlae Ork Tom
05. Heat Ahvey Chhnam Tmey Leng Chhuong
06. Som Vong Kom Pong Trov Pan
07. Neary Mean Sngoun
08. Pkor Lean Oy Sro Nos
09. ProCheaPrey Nerng YokVaJon Khmer
10. Oun Sro Nos Prous Nerk

PASSWORD : khmercinema
ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 347
Bom Dam Song Kran

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. ឆ្នាំថ្មីសិរីមង្គល (សុវត្តិ+ពេជ្ជតា)
02. ទេពធិតាសៀតផ្កាទទឹម (វ៉េត+និសា+កញ្ញា)
03. សែ្អកថ្ងៃឡើងស័ក (វាចា+ស៊ីវន)
04. ម៉ាឌីហ្សុនថ្មមសេ្នហ៍ (សុវត្តិ+ភា+កញ្ញា+បញ្ញា)
05. ពរជ័យឆ្នាំថ្មីពីរស្មីហង្សមាស (សុវត្តិ+ដាដា+វ៉េត+សោភា+និសា+កញ្ញា)
06. មង្គលឆ្នាំថ្មី (វាចា+ពេជ្ជតា)
07. ឃើញគេរាំទ្រាំមិនបាន (ដាដា+រាជ+ភា+កញ្ញា)
08. បងកាត់ពីឆ្ងាយ (វាចា+ស៊ីវន)
09. រាំវង់ចាស់ៗ (វ៉េត+ពេជ្ជតា)
10. បណ្តាំសង្រ្កាន្ត (សុឃីម)
01. Bom Dam Song Kran
02. Rom Vong Jas Jas
03. Sa Aek Tnaiy Lerng Sak
04. Teptida Seat Pka Tor Term
05. Madizon Thnom Snae
06. Kernh Ke Roum Trom Mern Ban
07. Bong Kat 2 Chhngaiy
08. KongKol Chhnam Tmey
09. Chhnam Tmey Serey Mongkol
10. Por Jey Chhnam Tmey 2 RHM

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 346
Heat Ahvey Srey Mern Snae Bong n/a

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. មយូរាទឹកកក (រិទ្ធ)
02. ហេតុអ្វីស្រីមិនសែ្នហ៍បង (សុវត្តិ)
03. កាត់ចិត្តឈឺសែ្នហ៍ (ភា)
04. ម្ជាស់ទឹកភែ្នក (រាជ)
05. Rock And Roll ស្ទីលចាស់(ភា)
06. ក្អួតឈាមនៅមហាវិទ្យាល័យ (ដាដា)
07. កំហឹងឈឺចាប់ (សុវត្តិ)
08. ចំាផ្លូវ (បញ្ញា)
09. ផឹកទុក្ខ (រិទ្ធ)
10. ផ្កាស្នោរ (ដាដា)
01. Heat Ahvey Srey Mern Snae Bong
02. Jam Plov
03. Ka Ourt Chheam Nov Mahavichealaiy
04. Kat Jet Chir Snae
05. Kom Herng Chir Jab
06. Mjass Terk Pneak
07. Moryura Terk Kork
08. Pherk Tok
09. Pka Snuor
Rock N' Roll Stirl Jas

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 345
1000 Chhnam Teat Kor Jam

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. ១០០០ ឆាំ្នទៀតក៏ចាំ (រាជ)
02. បាក់ចន្តោល (សុវត្តិ)
03. ឃើញចិត្តអូនទេ (ភា)
04. គិតបែបល្ងួរៗ (សុវត្តិ)
05. កំទុកបងដូចអ្នកផ្សេង (ដាដា)
06. មនុស្សរៀនស្គាល់ (និសា)
07. អ្នកថ្មីអូនស្គាល់តិចជាងបង (សុវត្តិ)
08. សង្សារស្រុកស្រែ (ដាដា)
09. ទាសករចិត្តត្រជាក់ (រាជ)
10. ទឹកភ្នែកអាណិតម្ចាស់ (និសា)
01. 1000 Chhnam Teat Kor Jam
02. Teas Sa Kor Jet Tro Jak
03. Terk Pneak Ah Nith Mjass
04. Song Sa Srok Srae
05. Neak Tmey Oun Skoul Tich Cheang Bong
06. Mnoss Rean Skoul
07. Bak Jon Torl
08. Kom Tok Bong Doch Neak Pseng
09. Kernh Jet Oun Te
10. Kert Baeb La Nguor Nguor

PASSWORD: khmercinema
ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 344
Vi Theiy Kmean Snae

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. Vi Theiy Kmean Snae
02. Ang Vor
03. Verl Jet Tro Lop Kaiy
04. Som Snae Pert Trem 1 Tngaiy
05. Chir Jab Jom Nous Oun Ban Te
06. Better Man
07. Som Lot Jet
08. Mjass Sterng Mjass Snae
09. Joub Snae 1 Dong Chir Jab 1 Cheat
10. Jong Oy Oun Verl Vinh

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 343
Ark Nicha Neak Neak Srae n/a

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. Ark Nicha Neak Neak Srae
02. Bong Smak Oun Smoss
03. Derm Treang Yorl
04. Jaor Louch Jet
05. Jet Ert La Eang
06. Kom Nam Snaeha
07. Lea Hery Somatra
07. Pro Sna 4 Khor
08. Sross Doch Knea
09. Tov Hery Mok Vinh

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 342

Dok Dong Herm Knong Psaeng n/a

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01 ដល់ពេលវេលាបែកទើបថាបងមិនសាកសម (Reach)
02 ចង់សំរាកពីការរង់ចាំ (Midada)
03 ហេតុអ្វីគេស្អប់ពេលខ្ញុំនៅស្រលាញ់ (Nisa)
04 គង់មានថ្ងៃអូនដឹង (Reach)
05 Tome la neige (Midada)
06 ដកដង្ហើមក្នុងផ្សែង (Midada)
07 ទន្សាយកុំព្រាត់ចន្ទ (Reach)
08 គ្រាមួយដែលអូននៅឆ្ងាយ (Midada)
09 ចិត្តស្មោះក្នុងខ្លួនមនុស្សក្បត់ (Nisa)
10 លះបង់ចំមនុស្សចេះក្បត់ (Nisa)
English Tracklist:
Chang Samrak Py Ka Rong Cham – Midada
Chet Smos Khnong Khluon Mnoss Khbot – Sokun Nisa
Dol Pal Velea Baek Terb Thar Bong Min Sak Som – Sovana Reach
Dork Dang-herm Khnong Phsaeng – Midada
Het Ahvei Ke Saob Pal Nhom Nov Srolanh – Sokun Nisa
Kong Mean Thngai Oun Deung – Sovana Reach
Krea Muoy Del Oun Nov Chhngay – Midada
Les Bang Choun Mnus Ches Khbot – Sokun Nisa

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 341
អាគកមាន់បង-សុវត្តិ+សុឃីម

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
០១.​ អាគកមាន់បង-សុវត្តិ+សុឃីម
០២.​ការ​ហើយ​​ ធ្វើ​អី្វ​-សាវ៉េត+នីសា
០៣.កុំរុញ​ ស៊ីក្លូ​ចូលឡាន
០៤.កន្រ្ឬឹមមាស ​ពេជ្រ-សុគនកញ្ញា+សុវណ្ណរាជ
០៥.កំសត់បងអើយ-សុឃីម
0៦.សុំ​ ម៉ែទៅការគេ-ពេជ្រចិន្តា+សុឃីម
០៧.កក់ក៏បាយ-សោភា+សាវ៉េត
០៨.​ រាំសិនសកំលោះរូបស្អាត-សាវ៉េត
០៩.តាចាស់​ ប្រពន្ធក្មេង
10.កន្ទ្រឹមម៉ែ ​ឪ-ពេជ្រចិន្តា+សុវត្តិ
1 Ah-krok Moin bong – Sowath + Sokhim
2 Kan-trem Ov Mae – Sowath + Pech Chata
3 Kan-trem Meas Pech – Sovanareach + Kanha
4 Som Mae Tov Komdor Ka Keh – Pech Chata + Sokhim
5 Kom Runh Sykhlo Choul Larn – Pech Sophea
6 Ta Chas Propun Khmeng – Preap Sowath
7 Kom-sot Bong Ery – Khat Sokhim
8 Ram Sin Komlos Roub Sa-art – Saveth + Banha
9 Ka Heiy Thver Ah-vei – Saveth + Nisa
10 Kork Kor Bay – Saveth + Sophea

PASSWORD : khmercinema
ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 340

កំលោះស្រុកស្រែស្នេហ៍ក្រមុំភ្នំពេញ

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
០១.​ ស្រលាញ់ក្រមុំ២៤ខែក្រុង
០២. បើលេងកុំខឹងបើខឹងកំលេង
០៣. កំលោះស្រុកស្រែស្នេហ៍ក្រមុំភ្នំពេញ
០៤. កម្មក្រាស់ប៉ះប្តីស្រវឹង
០៥. មុខខ្ញុំធ្វើអីមុខបង
០៦.​ បបូរមាត់ព្រែក
០៧. ឈើបឺខ្ទមស្រែ
០៨.​ មេម៉ាយសាច់ដុំ
០៩. បងស្រលាញ់អូនស្អប់
១០. ទេវបុត្រស្នេហ៍
1 Srolanh Kromum 24 Khaet Krong – Preap Sowath
2 Ber Leng Kom Kheung Ber Kheung Kom-leng – Pech Chata
3 Komlos Srok Srae Srolanh Kromum Phnom Penh – Preap Sowath
4 Kam Kras Pas Phdei Sroveung – Khat Sokhim
5 Muk Khnhom Thver Ey Muk Bong – Rin Saveth + Pech Chata
6 Bobor Moit Prek – Rin Saveth + Sokhim
7 Chher Pe Khtom Srae – Preap Sowath
8 Meh May Sach Dom – Khat SOkhim
9 Bong Srolanh Oun Sa-ob – Preap Sowath

PASSWORD : khmercinema
ទាញបទចំរៀង Download

No comments:

Post a Comment

Khmer Happiness

Related Posts with Thumbnails