កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំលើដែនបុរីមកទស្សនាទាំងប្រុសស្រីបើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាតសុវត្ថិភាពគ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អរមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់បរទេសអបអរសាទរជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរយើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្មឲ្យចេះញញឹមយើងឆ្លាក់រូបអ្នកដាក់ក្នុងបេះដូងភាសាខ្មែរទឹកចិត្តខ្មែរមុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អរស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ
Happy to see you here Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរ ទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំ លើដែនបុរី មកទស្សនា ទាំងប្រុសស្រី បើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាត សុវត្ថិភាព គ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អ រមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់ បរទេសអបអរសាទរ ជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរ យើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្ម ឲ្យចេះញញឹម យើងឆ្លាក់រូបអ្នក ដាក់ក្នុងបេះដូង ភាសាខ្មែរ ទឹកចិត្តខ្មែរ មុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អ រស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា

RHM CD Vol. 350-360

RHM CD Vol. 360
ឪ!ក្លិនផ្កាព្រះវិហារ (រាជ+និសា)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. ឪ!ក្លិនផ្កាព្រះវិហារ (រាជ+និសា)
02. មច្ចុរាជចិត្តធម៌ (រាជ+និសា)
03. លួចមេឃទុកអោយអូន (រាជ+និសា)
04. ពាក្យព្រមមួយម៉ាត់ (រាជ)
05. ផ្កាព្រៃ (និសា)
06. ចេតនាងាយយល់ (រាជ)
07. សេ្នហាទិព្វ (រាជ+និសា)
08. បងកុំសង្ស័យ (និសា)
09. សេ្នហ៍អូនខ្លាំងណាស់ (រាជ)
10. គូសេ្នហ៍បេះដូងផ្អែម (រាជ+និសា)

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 359
Scan Virus

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. Scan Virus
02. Hip Hop Loung Snae
03. Dom Nork Terk Pnaek Knong Sa Mot
04. Mern Arch But Thlaiy
05. Kbot Dol Bart Dom Bao
06. Besdoung Jak Smok
07. Plerng Snae Sour Kea
08. Terk Pleang Leang Kam
09. Life Is Love
10. Nhor Nherm Tang Terk Pnaek

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 358
Vanak Neng Sneaha Sapoon Midada

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. Vanak Neng Sneaha Sapoon Midada, Chorn Sovanreach, Sokun Nisa & Sovan Panha
02. Besdoung Ler Bart Daiy Chorn Sovanreach & Oak Sokunkanha
03. Steab Besdoung Knong Truong Chorn Sovanreach & Sokun Nisa
04. Arvasan Terk Pnaek Sapoon Midada & Pich Sophea
05. Pteas Snae Preap Sovath & Pich Sophea
06. Somrok Chheam Smoss Srong Besdoung Snae Chorn Sovanreach & Sovan Panha
07. Terk Pnaek Ho Hea Chorn Sovanreach & Sokun Nisa
08. Chir Jab Khlang Mless Sapoon Midada & Sovan Panha
09. Spean Snae Knong Kaev Pnaek Nop Bayarith & Sovan Panha
10. Tro Nom Douch Jet Sapoon Midada & Pich Sophea

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 357
បើសិនជា – Ber Sin Jea (សុវត្ថិ)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. បើសិនជា – Ber Sin Jea (សុវត្ថិ)
02. រសៀលថៃ្ងជ្រេ – Ro Seal Thngaiy Jre (និសា)
03. កង់ឌុបបាត់សេ្នហ៍ – Kong Dob But Snah (សុវត្ថិ)
04. ម្ចាស់សេ្នហ៍Rock n Roll – Mjass Snae Rock'n Roll (សុវត្ថិ)
05. ច្រើនឆ្នាំចាំថៃ្ងលិច – Jrern Chhnam Jam Tngai Lech(និសា)
06. ផ្សាំចិត្ត – Psam Jet(សុវត្ថិ)
07. លំហមេឃ – Lom Hor Mek (និសា)
08. ខ្លាចខុនដូប្តូរចិត្តម្ចាស់ខ្ទមសេ្នហ៍ – Klach Kudo Pdo Jet Mjas Ktom Snaeh (សុវត្ថិ)
09. ហត់ចិត្ត – Hot Jet(សុវត្ថិ)
10. ស្រលាញ់ពេលស្រក់ទឹកភ្នែក – Srlunch Pel Srok Terk Pnaek (និសា)

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 356
I Love You More Than I Can Say (ដាដា)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. I Love You More Than I Can Say (ដាដា)
02. យំបាត់សមុទ្រ – Yom Bart Samut (ដាដា)
03. ទឹកភែ្នកជាចរិកទន់ភ្លន់របស់នារី – Terk Pnaek Chea Charerk Ton Plon Robos Neary(និសា)
04. សន្យាស្រអាប់ – Soniya Sro Arb(សោភា)
05. និទានសេ្នហ៍ព្រះចន្ទ – Nitean Snae Preah Chan (និសា)
06. ស៊ីក្លូហ្រាំ្វងបះ – Si Klo Frang Bass(ដាដា)
07. ពេលសេ្នហ៍បាក់បែក – Pel Snae Bak Baek(សោភា)
08. ផ្ទុយស្មោះ – Ptuy Smoss (សោភា)
09. បាត់ម្ចាស់ដែនបេះដូង – But Mjass Daen Besdoung (ដាដា)
10. សង្សារក្នុងក្តីបំណង – Song Sa Knong Kdeiy Bom Nong(និសា)

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 355
ពិភពគុណបេះដូង – Pipubkun Besdoung (រាជ) n/a

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
1. ពិភពគុណបេះដូង – Pipubkun Besdoung (រាជ)
2. ល្មមឈប់ប្រើStyleបោកស្រី – Lmom Chop Prer Style Bok Srey (កញ្ញា)
3. ហួសពេលហើយបង – Hous Pel Hery Bong (កញ្ញា)
4. Saxophoneបាត់សេ្នហ៍ – Saxophone But Snaeh (កញ្ញា)
5. សំបកមុខ – Som Bork Mok (រាជ)
6. ឥន្ធធនូប្រាំពីពណ៌ – Ernternu Prampi Por(រាជ)
7. ចលនាឈឺចាប់ – Jolana Chir Jab (កញ្ញា)
8. មាត់ពិស – Mout Pers (កញ្ញា)
9. ឈឺចាប់បន្តទៀត – Chir Jab Bon Tor Teat (រាជ)
10. អក្សរស្បថលើដើមឈើចាស់ – Ahsor Sbot Ler Derm Chher Jas
– Chorn Sovanreach

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 354

ដឹកឆ្កែតាមប្រពន្ធ (សុវត្ថិ) n/a

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01- ដឹកឆ្កែតាមប្រពន្ធ (សុវត្ថិ)
02- បេះដូងផ្តើមមានស្នេហ៍ (កញ្ញា)
03- សេ្នហ៍ក្រោមឋានសួគ៌ (រាជ+បញ្ញា)
04- ចាំជាមនុស្សបន្ទាប់ (និសា)
05- ឈាមរត់បញ្ច្រាស (ដាដា)
06- ឈឺចាប់ពេលយប់ (សោភា)
07- ឬសទឹកភ្នែក (បាយ៉ារិទ្ធ)
08- មនុស្សល្អដែលបងមិនសេ្នហ៍ (បញ្ញា)
09- ព្រះចន្ទពណ៌ខ្មៅ (រក្សា)
10- ព្រោះគេមិនយល់ (សារ៉េត)

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 353
Beautiful Girls (សុវត្ថិ)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01- Beautiful Girls (សុវត្ថិ)
02- សួរ? (សុវត្ថិ+សោភា)
03- ស្គាលចរិត (រាជ+សោភា+BIG)
04- Just Wanna Spend My Life With You (រាជ)
05- ទឹកភ្នែកដាំមិនពុះ (បញ្ញា)
06- Crazy (សោភា+BIG)
07- រ៉ាំរៃ (សុវត្ថិ+សោភា)
08- បូកដកគុណចែក (រាជ)
09- បង្រៀនចិត្តឱ្យឈប់ឈឺចាប់ (រាជ)
10- រំលឹកស្នាមសេ្នហ៍ល្អជាងទឹកភ្នែក (បញ្ញា)

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 352
ផ្កាព្រលឹត

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01- ផ្កាព្រលឹត
02- មនុស្សភ្នែកឬស្សី
03- បេះដូងផ្តើមមានសេ្នហ៍
04- ពណ៏ទឹក
05- ក្រទឹកភ្នែក
06- ពេលវេលាមហាមានន័យ
07- អង្រឹងក្រោមពន្លឺព្រះចន្ទ
08- ទូរទស្សន៏អាគុយ
09- សម្តីឈ្លានពានសេ្នហ៍ខ្ញុំ
10- អង្វរយប់កុំលម្អៀង

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 351
To Love Somebody

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. គ្មានលុយមួយរយរៀលវិលវិញជួបអូន (និសា)
02. To Love Somebody (សុវត្តិ)
03. បង្រៀនអ្នកខូចចិត្តឧ្៝យចេះច្រៀង (និសា)
04. ហេតុអ្វីមិនអាចសែ្នហ៍បង (សុវត្តិ)
05. លទ្ធផលស្រលាញ់គេភ្លេចខ្លួនឯង (និសា)
06. បន់ទេពច្យុតិ (សុវត្តិ)
07. Cry (សុវត្តិ-និសា)
08. អ្នកផ្ដើមកំហុស (សុវត្តិ-និសា)
09. គ្រោតគ្រៀត(សុវត្តិ)
10. គ្មានអ្នកព្យាបាល (និសា)
01. To Love Somebody
02. Neak Pderm Kom Hos
03. Cry
04. Bong Rean Neak Khoch Jet Oy Jes Jreang
05. Bon Tep Sa Yoth
06. Lataphal Srolanh Ke Pleach Khloun Eng
07. Heat Ahvey Mern Arch Snae Bong
08. Krork Kreat
09. Kmean Neak Pjea Barl
10. Kmean Loy 1 Real Verl Vinh Joub Oun

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 350

Srolanh Bong Khlang Nas

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. Srolanh Bong Khlang Nas
02. Bon Dam Jam Merl Lea Laeng
03. Trov Cha Ern Nerg Snae
04. Sat Mo Meach
05. Kom 2 Snae Boros
06. Chheam Kork Knong Besdoung
07. Kom Raek Ang Vor
08. Mern Krob Kroun
09. Jet Kbot Lmob Snae

ទាញបទចំរៀង Download

No comments:

Post a Comment

Khmer Happiness

Related Posts with Thumbnails