កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំលើដែនបុរីមកទស្សនាទាំងប្រុសស្រីបើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាតសុវត្ថិភាពគ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អរមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជាព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់បរទេសអបអរសាទរជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរយើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្មឲ្យចេះញញឹមយើងឆ្លាក់រូបអ្នកដាក់ក្នុងបេះដូងភាសាខ្មែរទឹកចិត្តខ្មែរមុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អរស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ
Happy to see you here Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder កម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ សូមជម្រាបសួរ ទទួលស្វាគមន៍ គ្រប់សាសន៍ជួបជុំ លើដែនបុរី មកទស្សនា ទាំងប្រុសស្រី បើកជើងមេឃថ្មីទទួលទេសចរ ទីក្រុងស្អាត សុវត្ថិភាព គ្មានគួប្រៀបសេវាយើងល្អ រមណីដ្ឋានយើងក៏បវរ ល្អផូរផង់ How do you do And how are you Welcome to Cambodia Cambodia! Cambodia We serve you best What do you want ជម្រាបសួរ ជម្រាបសួរ សួមស្វាគមន៍មកកម្ពុជា Happy to see you here Cambodia! កម្ពុជាកម្ពុជា ព្រះរាជាណាចក្រអច្ឆរិយ Cambodia! Cambodia! Kingdom of Wonder សាកលដឹងឭ ល្បីរន្ទឺ ល្បីរន្ទឺ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បាញល្បី ល្បីសុសសាយ កេរ្តិ៍ឈ្មោះខ្មែរល្បី ល្បីល្បាញណាស់ បរទេសអបអរសាទរ ជាតិថ្កុំថ្កើងដូចមហានគរ យើងឆ្លាក់ផ្តាំងថ្ម ឲ្យចេះញញឹម យើងឆ្លាក់រូបអ្នក ដាក់ក្នុងបេះដូង ភាសាខ្មែរ ទឹកចិត្តខ្មែរ មុខមានស្នេហ៍ញញឹមស្រស់ល្អ រស្មីនៃវប្បធម៌អង្គរចាំងភ្លឺថ្លា

RHM CD Vol. 360-370

RHM CD Vol. 370
ក្រមុំភូមិយើង(សុវត្តិ)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. ក្រមុំភូមិយើង(សុវត្តិ)
02. ស្រះភ្ជាប់និស្ស័យ (សុវត្តិ)
03. ភ្លឺភ្នែកពេលងងឹត (សុវត្តិ)
04. សាដៀវដាច់ខ្សែ (វ៉េត)
05. ប្រុសអួតស្រីអាង (ដាដា-រក្សា-និសា-ភា)
06. ស្ទីលក្បត់ចេញថ្មី (សុវត្តិ)
07. ចាំថ្ងៃរស្មីជីវិត (ដាដា)
08. ខឹងបងកុំស្អប់ក្រពះ (រក្សា)
09. ស្មោះខុសចិត្តអូន (ដាដា)
10. ស្វាមីសុចរិត ស្វាមីគំរូ (រក្សា)

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 369
ជីវិតអ្នករត់ទួកដរ (វ៉េត)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. ជីវិតអ្នករត់ទួកដរ (វ៉េត)
02. ភ្នំប្រុសភ្នំស្រី (វ៉េត)
03. យប់មិញនរណាញញឺមដាក់បង (វ៉េត)
04. កញ្ញាផ្ទាល់ផ្អែម (វ៉េត-និសា)
05. តំាងយូសែ្នហ៍ (វ៉េត-និសា)
06. ធម្មជាតិស្ងៀមសា្ងត់ (វ៉េត-និសា)
07. ស្រលាញ់អូនដល់ឆ្អឹង (វ៉េត)
08. ស្នែហ៍អ្នកឡើងត្នោត (វ៉េត-និសា)
09. ឧតម្តដួងចិត្ត (វ៉េត)
10. ក្រមុំដណ្ដឹងម្ដាយ (វ៉េត-និសា)

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 368
Chhma Kernh Trey Arng0

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
1. Chhma Kernh Trey Arng
02. Tok Prouy Robos Bong
03. Terk Pnaek Kjerl Ho
04. Kernh Oun Sab By Bong Kor Sab By
05. Snae Trov Bat Bong
06. Smoss Bak Sbat
07. Som Pel Kat Chet
08. Chor Harl Pleang
09. Kom Ream
10. Mern Bong Arb

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 367

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
1- Ber Om Kom Pisa Sra
2- Phuoy Sach Kok Khdao
3- Denh Ton Join Kaeng
4- Som Por Kromom
5- Samaky Komlang Chhnas
6- Thngai Chuob Yub Ban-der
7- Ban-dam Ku Dan-deung
8- KakDek Neuk Phdei
9- Touk Bong Ro-el
10- Lork Lam Phdam Lea

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 366
ក្រមុំអុំទូក (និសា-កញ្ញា-បញ្ញា) n/a

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. ក្រមុំអុំទូក (និសា-កញ្ញា-បញ្ញា)
02. ប្ដីថ្លង់ប្រពន្ធគ៏រ (សុវត្តិ-ឃីម)
03. ក្រមុំស្រស់កំលោះខ្លាំង (ណេត-ពេជ្ជតា)
04. កក្ដឹកធា្លក់ខ្យល់ (ណេត-ពេជ្ជតា)
05. រាត្រីពណ៌មាស (ពេជ្ជតា)
06. នឹកហើយនឹកទៀត (ពេជ្ជតា-ចា)
07. ស្រឡាញ់អូនស្ទើសន្លប់ (សុវត្តិ-ពេជ្ជតា)
08. ដាល់អុំបុក(ណេត-វន)
09. ស្រឡាញ់បរុសសាច់ដុំ (កញ្ញា-ភា)
10. ទូកបងអសា្ចរ្យ (ណេត-ពេជ្ជតា)

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 365
ទំនួយ Piano (សុវត្ថិ)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. ទំនួយ Piano (សុវត្ថិ)
02. វ៉ាសេ្នហ៏ (សុវត្ថិ)
03. ផ្កាភ្លើងសេ្នហ៏ (បាយ៉ារិទ្ធ)
04. ចារដោយបេះដូងលប់ដោយទឹកភ្នែក (បាយ៉ារិទ្ធ)
05. កាតក្រហមសេ្នហ៏ (សុវត្ថិ)
06. ឈប់ប្រកាន់ផ្ចាញ់ជម្លោះ (បាយ៉ារិទ្ធ)
07. សេ្នហ៏ផ្តើមឆ្ងាយបន្តិចម្តង (សុវត្ថិ)
08. ឈប់ទ្រាំបើកែលែងឡើង (បាយ៉ារិទ្ធ)
09. ចម្រៀងសេ្នហ៏អួលអាក់ (សុវត្ថិ)
10. មិនប្រកែកតែទម្លាប់មិនបាន (បាយ៉ារិទ្ធ)

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 364
កណ្តាលថៃ្ងត្រង់ (ដាដា)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. កណ្តាលថៃ្ងត្រង់ (ដាដា)
02. ស្លឹកឈឺ (ដាដា)
03. អក្ខរាចារទៅស្រី (សុវត្ថិ)
04. អោយអូនអស់ចិត្ត (និសា)
05. ដល់ពេលត្រូវសារភាព (កញ្ញា)
06. ទឹកហូរ (សុវត្ថិ)
07. ស្នេហ៏គ្រាដំបូង (ដាដា)
08. ចម្រៀងមួយម៉ឺនអាល័យ (សារ៉េត)
09. វិប្បដិសារីសម្ផស្សភួង (កញ្ញា)
10. ដៃសមុទ្រត្រពាំងរូង (និសា)

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 363
រាជធានីបេះដូង (រក្សា)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. រាជធានីបេះដូង (រក្សា)
02. បើសិនជា (កញ្ញា)
03. រាប់ដៃចាំអូន (រក្សា)
04. តុគុយទាវចាំសេ្នហ៏ (មីដាដា)
05. ស្រណោះ (សោភា)
06. សេ្នហ៏ពិតមានពន្លឺ (មីដាដា)
07. ស្ពានឈើបាក់បែក (រក្សា)
08. គ្រាមួយបងក្បត់ (កញ្ញា)
09. សុំត្រឹមស្រលាញ់ប៉ុណ្ណឹង (មីដាដា)
10. បងដឹងហើយតែធ្វើមិនដឹង (សោភា)

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 362
Real Man Real Woman (កញ្ញា)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. Real Man Real Woman (កញ្ញា)
02. សង្សារអ្នកណា? (សុវត្ថិ)
03. Beautiful Girl (កញ្ញា)
04. ចិត្តទន់ដូចស្រី (សុវត្ថិ)
05. ភ្លៀង (សុវត្ថិ)
06. ភ្លៀង (កញ្ញា)
07. ពេគចិត្តអោយអូនបោក (សុវត្ថិ)
08. ចាញ់ (កញ្ញា)
09. ឆ្អឹងទទឹងក (សុវត្ថិ)
10. ជួយខ្លួនឯងសិន (កញ្ញា)

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 361
បណ្តាំភ្ជុំបិណ្ឌ (វាចា)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. បណ្តាំភ្ជុំបិណ្ឌ (វាចា)
02. អនិច្ចាពួកប្រែត (សុឃីម)
03. កូនអើយ!ទៅវត្ត (សុឃីម)
04. ជំនោរភទ្របទ (វាចា+ពេជ្ជតា)
05. សុំបណ្តើរបណ្តោះអាសន្ន (សុវត្ថិ+និសា)
06. ម៉ែទទួលបានហើយ (ពេជ្ជតា)
07. កូនខ្មែរ (វាចា+ស៊ីវន)
08. ប្រពៃណីដាក់បាយស្រូវ (វាចា+ស៊ីវន)
09. យុវបរិស័ទ (សារ៉េត+និសា)
10. ធ្វើបុណ្យបានបុណ្យ (សារ៉េត+សុឃីម)

ទាញបទចំរៀង Download

RHM CD Vol. 360
ឪ!ក្លិនផ្កាព្រះវិហារ (រាជ+និសា)

បទចម្រៀង អ្នកចម្រៀង (Tracklist)
01. ឪ!ក្លិនផ្កាព្រះវិហារ (រាជ+និសា)
02. មច្ចុរាជចិត្តធម៌ (រាជ+និសា)
03. លួចមេឃទុកអោយអូន (រាជ+និសា)
04. ពាក្យព្រមមួយម៉ាត់ (រាជ)
05. ផ្កាព្រៃ (និសា)
06. ចេតនាងាយយល់ (រាជ)
07. សេ្នហាទិព្វ (រាជ+និសា)
08. បងកុំសង្ស័យ (និសា)
09. សេ្នហ៍អូនខ្លាំងណាស់ (រាជ)
10. គូសេ្នហ៍បេះដូងផ្អែម (រាជ+និសា)

ទាញបទចំរៀង Download

No comments:

Post a Comment

Khmer Happiness

Related Posts with Thumbnails